De kracht van de gedachten: de impact op je huidige realiteit (43)

De kracht van de gedachten is ongekend in het dagelijkse leven. Je staat er niet bij stil welke invloed gedachten hebben op alles wat je doet en wie je bent.

 

de kracht van de gedachten

 

 

 

Onze hersenen zijn het brein achter alles. Vandaar vertrekt elke impuls tot denken en handelen. Ze zijn een zeer complex geheel met verschillende onderdelen, die elk een heel specifieke taak hebben.

 

 

 

 

de kracht van de gedachten

 

 

 

 

 

Zoals in elk groot bedrijf heb je een hiërarchie.  Bovenaan zit de directeur-generaal, wat lager op de denkbeeldige “de ladder”: de onderdirecteurs en naar gelang de bekwaamheid en de aard van de functie alle werknemers daar netjes onder.

 

 

 

Wat je waarschijnlijk niet beseft, is dat jij met je “ego” op het hoogste niveau zit!!! Doordat je je niet bewust bent van de kracht van de gedachten, geef je haast alles uit handen. Je merkt dat je leven zijn gangetje gaat, je leeft als het ware op automatische piloot.

 

Automatisme

 

Honderden dingen doe je per dag zonder erbij na te denken. Het verloopt feilloos. Je denkt elke ochtend hetzelfde waardoor je een bepaalde keuze maakt.

‘s Ochtends sta je op, gaat naar de badkamer, waar alles een ritueel is: je poetst je tanden op dezelfde manier, je kamt je haar op dezelfde manier. De ene handeling volgt na de andere. Voor je ontbijt zet je je elke dag op dezelfde stoel, je houdt de kop koffie in dezelfde hand … Het rijden naar je werk langs dezelfde weg, daar dezelfde activiteiten met dezelfde mensen. De file om thuis te geraken, het avondeten maken, de kids, dezelfde huishoudelijke taken en neerploffen in dezelfde zetel voor je favorieten programma’s op tv. Klagen dat je zó moe bent en je rug toch zó pijn doet. Je bed in … om morgen nét hetzelfde programma af te werken!!!

Elke dag krijgen je hersenen dezelfde impulsen om tot actie over de gaan. Waarom zou je toch elke opdracht dagelijks opnieuw doorgeven, wanneer je deze kan opslaan en het automatisch doorgegeven kan worden?

Zoals je gisteren leefde, leef je vandaag en morgen zal het net hetzelfde zijn.

 

de kracht van de gedachten

 

 

Door dit gedragspatroon steeds te herhalen worden er verbindingen gemaakt in je hersenen. Je kan dus schijnbaar niets aan de situatie veranderen. Het is een feit: jouw dag ziet er zó uit.

 

 

 

In blog nr. 37 leerde ik je hoe je een bepaald gedrag bij een fobie bewust kon loskoppelen: door de specifieke oogbeweging, waarbij je die verbindingskabel doorknipt.

Het is onbegonnen werk om op die manier al je gedragingen los te koppelen.

Het woord “bewustwording” is in mijn blogs al zo vaak gevallen.

Als je je bewust wordt van de kracht van de gedachten en je beseft dat jij de directeur-generaal bent van heel je bedrijf, kan jij beslissen hoe je leven verloopt!

Uit elke gedachte komt een keuze voort,

die leidt tot dezelfde handeling en gedraging

waardoor eenzelfde ervaring ontstaat,

die een bepaald gevoel met zich meebrengt

waardoor er opnieuw dezelfde gedachte komt …

 

Pas door het “weten” dat dit zó verloopt

kan verandering tot stand komen!!!

 

Blijf je dus je leven leven als een robot, draai je constant in een vicieuze cirkel en blijft je overkomen, wat je altijd overkwam. Door de steeds weerkerende handelingen voel jij je elke dag hetzelfde.

Omdat er geen veranderingen aangebracht worden, wordt gisteren je morgen … dus is je verleden in werkelijkheid je toekomst … Zéér voorspelbaar …

De kracht van de gedachten bestaat erin dat jij bewust anders gaat denken: het ligt enkel aan jou.

 

Conditionering

 

In blog nr.7 had ik het over Pavlov en zijnen hond!

Helaas zijn wij ook het slachtoffer van conditionering. Zoveel normen en waarden zijn met de moedermelk en de paplepel ingegeven. We worden erop gepakt, wanneer we er ons niet aan houden.

Door dit denken creëer je dezelfde hersenactiviteit die dezelfde verbindingsdraden (hersencircuits) activeert, waardoor dezelfde hersenchemie ontstaat die cruciaal werk verricht in alle onderdelen van je hersenen. Je lichaam blijft onveranderd: pijn blijft, stress hoopt zich op, je weet van geen hout meer pijlen te maken!

 

Jij kan dit veranderen

 

Daarvoor echter moet je uit je comfortzone komen en het oude vertrouwde durven loslaten.

Hoe???

de kracht van de gedachten

 

Je huidige persoonlijkheid heeft je huidige persoonlijke realiteit gecreëerd, wat jij ‘je leven’ noemt: niemand anders!!!

Dàt betekent, dat wanneer jij een nieuw leven  wil, je ernstig moet gaan nadenken over de gedachten die je hebt gedacht en ze moet veranderen.

Je oude manier van denken, leverde je niet het gewenste resultaat op, dus:

benut de kracht van de gedachten:

waardoor je nieuwe keuzes gaat maken,

nieuwe activiteiten gaat ondernemen,

waardoor je nieuwe ervaringen gaat opdoen

die je een heel ander gevoel gaan geven.

 

Uit dat nieuwe gevoel spruit een kersverse gedachte voort die je persoonlijke realiteit gaat beïnvloeden.

Vóór je het doorhebt, bevind je je op een totaal andere weg!

Verlaat het oude pad. Geef nieuwe impulsen aan je hersenen zodat het raderwerk in je hoofd anders gaat werken.

Stop met gewoontehandelingen, die voortkomen uit je conditionering.

 

Je hersenen zijn je bondgenoot

 

Jij bepaalt wàt je denkt. Gedachten zijn vrij!

Je hersenen zijn in staat enorme hoeveelheden gegevens te verwerken en de binnengekomen informatie te verbinden met de zenuwcellen. Al het nieuwe dat je leert is dus telkens een nieuwe verbindingsdraad. Je kan je geheugen raadplegen, omdat er een langdurige verbinding is tussen de cellen.

Blijf je constant  hetzelfde denken, blijft de verbinding intact.

Ga je nu bewust constant nieuwe, positieve dingen denken, gebeurt er hetzelfde. Er worden nieuwe draden gelegd, waardoor jij verandert.

Binnen enkele luttele seconden kan je nieuwe verbindingen maken in je hersenen en deze in stand houden door herhaling. Leer nieuwe dingen, ga anders denken, waardoor je fantastische ervaringen opdoet. Zo stimuleer je nieuwe hersenactiviteiten enkel door je denken. Zie je nu welke de kracht van het denken is?

Als je vaak genoeg hetzelfde herhaalt wat je leerde, versterk je de verbindingsdraden (hersencircuit) die je volgende keer gaan helpen, om je het te herinneren.

Oefening baart kunst.

Blijf het nieuwe er in hameren.

Laat het oude vertrouwde los, het was een blok aan je been.

 

de kracht van de gedachten

 

Via deze link kan je contact met me opnemen indien je persoonlijk gecoacht wenst te worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *