Beïnvloedbaarheid: het wonder van de gedachten (46)

Beïnvloedbaarheid is een begrip waar men eigenlijk niet bij stilstaat. In de reclamewereld echter is het een prioriteit.

 

Beïnvloedbaarheid

 

Impulsen die van buitenaf komen, worden door de zintuigen geregistreerd: het staat op je netvlies gebrand, het melodietje dat je hoorde, blijft in je hoofd hangen, een bepaalde geur roept onmiddellijk een fijn gevoel op of net eentje van afkeer …

 

 

 

Beïnvloedbaarheid

Je bent je niet bewust hoe groot de beïnvloedbaarheid is op je doen en laten. Er kunnen zich enorme veranderingen voordoen in je gedrag. Het onmogelijke wordt mogelijk! Enkel en alleen door de impact van iets wat van buiten bij je binnenkomt. De graad van beïnvloedbaarheid heb je niet zelf in de hand: wel je gedraging! Daar ben je verantwoordelijk voor.

 

 

Programmatie

 

In de vorige blogs maakte ik je duidelijk welke invloed gedachten hebben op je hersencircuits en hoe er door constant dezelfde gedachte te denken én te doorleven er nieuwe hersenverbindingen gemaakt worden.

De invloeden van buitenaf zijn soms zó subtiel dat informatie als een dief in de nacht binnensluipt en je “pand gaat kraken”! Je hebt het vaak nog niet eens door dat je geïndoctrineerd bent door de reclame.

Ga maar eens na hoe jij je inkopen doet: koop je een ongekend merk of grijp je spontaan naar het product waarvan het beeld op je netvlies gebrand staat, door affiches of je beeldscherm?

Hoe groter je beïnvloedbaarheid is, hoe sterker je gedrag geprogrammeerd wordt in je hersenen. Door herhaling is het géén “zijden draadje” meer. Je staat er zelfs niet meer bij stil: de macht van de gewoonte heeft weer bezit van je genomen.

 

Draai het plaatje om

 

Wat van buiten naar binnen komt, kan omgekeerd óók. Beïnvloedbaarheid is een feit. Echter … niemand heeft bepaald dat dit éénrichtingsverkeer is!

 

Je kan naar een bepaald punt gaan of net vertrekken van dat punt naar …

Beïnvloedbaarheid

Twee andere richtingen …

 

Dus moet het mogelijk zijn om je hersenen van binnenuit zodanig te manipuleren dat de gevolgen lichamelijk zichtbaar worden.

Nieuwe gedachten zetten de hersenen aan het werk, weet je nog?

Wil je in een bedrijf veranderingen doorgevoerd krijgen moet je naar de verantwoordelijke gaan om dit gerealiseerd te krijgen. Klop je bij de verkeerde persoon aan, bereik je je doel niet.

Onze hersenen bestaan uit verschillende delen … waarvan er hier maar enkele opgenoemd worden:

  • Je neocontrex gebruik je wanneer je denkt: het is de zetel van je bewuste brein
  • Het limbisch brein treedt in werking wanneer je voelt: daar zit het autonoom zenuwstelsel.
  • Dan is er het cerebellum: dit is je onderbewustzijn: de harde schijf waarop alle opgeslagen info staat.
  • Je hersenstam, die doorloopt naar de ruggengraat.
  • En nog zoveel andere … elk met hun eigen specifieke functie.

 

Ons lichaam bestaat uit cellen, die – allen te samen –  je hele fysische persoon vormen. Moet er nu één of ander hersteld worden in je lichaam, moet je over bouwstoffen/ grondstoffen beschikken om de reparatie uit te voeren.

Daarvoor zijn er stamcellen in voorraad.

 

Stel je even voor dat je een opslagplaats hebt met degelijk, onbewerkt hout.

Beïnvloedbaarheid

Je kan alles maken uit deze stam: het is een ruw potentieel.

 

Je kan planken zagen voor het maken van … een tafel, stoel, kast, kadertje, hek, wijnvaten … alles is mogelijk!

Zo zijn stamcellen je voorraad om iets nieuws te maken en/of te herstellen.

Snijd je in je vinger, moeten er nieuwe cellen aangemaakt worden om de wonde te genezen.

Er wordt een bestelbon verstuurd naar je hersenen en je autonoom zenuwstelsel voert de werken uit. Daar hoef jij je niet om te bekommeren.

Net zo min als je je zorgen moet maken over je hartslag, je ademhaling, het knipperen van je ogen, je spijsvertering, je bloedsomloop …

 

De dirigent

 

In je neocontrex, net achter je voorhoofd, zit je creatieve centrum: de frontaalkwab. Haar functie is: de mogelijkheid bieden nieuwe dingen te leren, dromen van nieuwe mogelijkheden, bewuste beslissingen nemen.

Wil je dus veranderingen aanbrengen in je lichaam, moet je via haar: de juiste persoon op de juiste plaats!

Op het moment dat jij je een totaal andere toekomst voorstelt dan je verleden tot nu toe was, heb je ‘de onverdeelde aandacht’ van je frontaalkwab.

Denk je:

“Hoe zou het zijn om een gezond lichaam te hebben of zonder deze beperking te leven”   (blog 44)

gebeurt er een wonder: binnen enkele seconde creëert de frontaalkwab:

  • de intentie om gezond te zijn
  • én het mentale beeld van hoe dit er zal uitzien.

 

Be¨nvloedbaarheid

 

Als directeur beslist ze wat er gaat gebeuren en dirigeert ze nu het geheel: het oude wordt het zwijgen opgelegd en nieuwe verbindingen komen tot stand. Totaal nieuwe cellen worden gemaakt om de zieke te vervangen, vanuit de voorraadkamer: nl. de stamcellen.

 

 

Wanneer jij je nu concentreert op een duidelijke intentie: “gezond zijn”, zal er spoedig een moment komen dat deze gedachte een ervaring wordt, waaruit een gevoel ontstaat, dat je een nieuwe gedachte laat denken: “een nieuwe staat” van ‘zijn’ wordt realiteit.

Van je neocontrex (je denken) gaat de impuls naar het limbisch brein (je voelen) waardoor het autonoom zenuwstelsel aan zijn veelvuldige taak begint. Zó gesofisticeerd, dat zelfs je genen veranderen, om het beoogde resultaat te bekomen.

 

Enkel jij maakt dit mogelijk

 

De beïnvloedbaarheid van je hersenen heb jij in de hand.

Denk je kristalhelder, vorm je je daar een duidelijk beeld van, dat je dan gaat doorleven, als een reële werkelijkheid, kijk je bewust naar het gevoel dat dit je geeft, ga je, door de nieuwe gedachte die daaruit voorkomt, je frontaalkwab beïnvloeden in positieve zin.

Werkelijk élke ziekte kan je op deze manier terugbrengen naar de oorspronkelijke staat van zijn: “gezond”.

Je bent ziek geworden van gevoelens die je niet de plaats kon geven die ze maar hadden. Ze hebben je jarenlang uit evenwicht gehaald: een hard woord van iemand kan levenslang op je maag blijven liggen … en dan schrik je dat je een maagzweer krijgt??? Dat je verbitterd wordt en galstenen krijgt …

Ook tumoren kunnen op deze manier volledig verdwijnen …

Je wist reeds dat je brein het onderscheid niet kan maken tussen de werkelijkheid en de verbeelding.

 

Speel dit dus uit:

je hebt alle troeven in de hand, zoals bij een kaartspel.

Jij komt er als grote overwinnaar uit!

Beïnvloedbaarheid

  Via deze link kan je me bereiken, indien je persoonlijk gecoacht wil worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *