Volwassenheid: het afsluiten en loslaten van afhankelijkheden (72)

Volwassenheid … is op eigen benen kunnen staan, zelfstandig functioneren, zonder afhankelijk te zijn van iets of iemand.

Volwassenheid

 

 

Een lang groeiproces gaat vooraf om tot volle wasdom te komen en vruchten te dragen of zich voort te planten.

 

 

 

Volwassenheid

 

 

 

Zolang je iets buiten jezelf nodig hebt, iets dat je ervaart als noodzaak, om in je volheid te staan, is er nog een weg af te leggen.

 

 

 

 

Een behoefte

 

Enkel de mens heeft zoveel jaren nodig om tot volwassenheid te komen. En helaas bereiken sommigen het nooit! Het lijkt onmogelijk om zelfstandig te leven en te handelen. Het wekt ergernis en ongenoegen op voor de naaste omgeving. Men gaat ervan uit, dat je vanaf een bepaalde leeftijd je leven op ‘de rails’ hebt.

De weg naar volwassenheid verloopt volgens een voorspelbare lijn.

 

Volwassenheid

 

Als baby is er die 100% afhankelijkheid van je ouders. Als kind leer je denken, praten, lezen, schrijven en hoe je je hoort te gedragen. Je wordt al van kleins af aan geconditioneerd door je ouders, opvoeders, omgeving, culturele waarden en normen. Pavlov blijft bestaan! Als tiener is de nood aan goedkeuring zeer sterk aanwezig: je aast op bevestiging en waardering, van je ouders, opvoeders en leeftijdsgenoten.

18 jaar en volwassenheid bereikt??? Denk je dit écht???

Als twintiger ben je afhankelijk van de wetten op de werkvloer of de onderwijsinstelling waar je je verder ontwikkelt. Eens dertig stel je reeds een grote zelfstandigheid vast, maar de invloeden van buitenaf zijn zeer groot. En op veertig spelen de invloeden van je jeugd een grote rol en de inzichten die je door de jaren heen zelf opdeed. Het zijn ingebakken overtuigingen geworden en plots ben je niet meer in staat om zelfstandig te denken en je je ernaar te gedragen.

Echte volwassenheid blijkt dus geen evidentie te zijn.

 

Diepe sporen

 

Wanneer je niet oppast, word je geleefd in plaats van te leven.

Zoals een droge spons vocht opneemt en één wordt met de opgenomen vloeistof, zo absorberen we onbewust alles rondom ons. We staan er niet bij stil hoe groot de impact is van onze omgeving. Navelstrengen horen doorgeknipt te worden bij onze geboorte. Hoeveel banden zijn er nog die vanuit noodzaak in stand gehouden worden, omdat men alleen niet verder kan? Dochters die niet zonder hun moeder kunnen? Zonen die het contact met moeder onderhouden alsof ze zonder haar niet kunnen ademen? Of moeders die niet kunnen loslaten … en van daaruit gaan ‘over beschermen’ …

Hoe kan deze persoon zelfstandig verder en zijn volwassenheid ten volle beleven? Als ouders draag je dus een enorme verantwoordelijkheid om je kinderen te leren leven.

Volwassenheid

 

 

 

 

 

Ervaar je zelf angst, verdriet of boosheid om je eigen jeugd, je pubertijd en je eerste onbehouwen stappen in de wereld van de harde realiteit, zit je met oude wonden; wonden die hun eigen leven gaan leiden?

 

 

 

 

 

 

 

Deze beletten je om je kinderen een objectieve kijk te geven. Alles is gekleurd vanuit jouw onverwerkte pijn uit het verleden. Je eigen angsten en onzekerheden worden dan als het ware geprojecteerd op het jonge leven, waarvoor jij zorgt hoort te dragen.

Mogelijk wil je je kinderen behoeden voor alles wat jij meemaakte, wat nooit de plaats heeft kunnen krijgen die het maar heeft en nog steeds de kop opsteekt. Ervaringen, waar je geen blijf mee weet …

 

Consequenties leren accepteren

 

Invloeden van buitenaf zijn onontkoombaar. Niemand leeft geïsoleerd en ze zijn echt nodig. Het is het pallet van de schilder, waar alle verf op uitgesmeerd wordt. De verf móet aanwezig zijn, anders kan de schilder niets mengen om een kunstwerk te creëren. Hij schildert zijn eigen creatie: géén kopie van iemand anders. Het leven is géén plagiaat! Je leeft je eigen leven, mét de waarden en de normen die je meekreeg op de achtergrond.

Het is maar door bewust naar ‘je bouwpakket’ te kijken, dat je in staat bent keuzes te maken. Wat doe je concreet met het aanbod, welke inzichten heb je verkregen, wat gebruik je en wat dient als achtergrondinformatie. Je hebt de vrijheid te kiezen. Echter aan elke keuze hangt een consequentie vast. Het getuigt van echt volwassenheid, wanneer je deze ten volle inschat en aanvaardt. Je kan onmogelijk komen klagen dat je ‘op de blaren moet zitten’, wanneer je een roekeloze beslissing genomen hebt. Wanneer je je verbrandt, weet je wat de gevolgen zijn!!!

Blijf je verwachten dat een ander steeds voor jou de kastanjes uit het vuur haalt wanneer jij blundert, ben je nog heel hele stap verwijderd van volwassenheid. Hoe vaak schuif je de hete aardappel door?

 

Je eigen verantwoordelijkheid nemen voor je daden, is een grote stap in de goede richting. Soms hoor ik mensen zuchtend vertellen dat ze ‘vier’ kinderen hebben, waar ze in werkelijkheid er maar drie hebben. Wanneer je als ouder niet op je partner kan rekenen, slaat bitterheid en teleurstelling toe. De ene verwacht volwassenheid van de andere, doch het blijkt een groot kind te zijn … Het evenwicht in de relatie is dan helemaal zoek.

 

Werk aan de winkel

 

Er van uit gaan dat de andere het wel zal doen, is geen eerlijke levenshouding. Volwassenheid is juist ‘de leerschool’ afsluiten en loskomen van afhankelijkheden, wat deze ook mogen zijn. Vanuit je eigen positief denken en je volle kracht je schouders zetten onder dat wat jij echt wilt. Het is evident dat er heel veel respect is voor de mensen rondom jou.

Er komt een moment in het leven dat je je “diploma” krijgt, dat je bekwaam geacht wordt om op eigen benen te staan en iets fantastisch van je leven te maken. De kaarten van het leven zijn uitgedeeld, het spel mag je ZELF spelen. Volwassenheid getuigt van inzicht, bekwaamheid, vaardigheid, zelfvertrouwen en een flinke dosis goede moed om er iets moois van te maken.

Iedere vogel zingt zoals hij gebekt is. Blijf trouw aan jezelf. Gooi weg wat onbruikbaar is, geen nodeloze ballast!!! Het ís bedoeld dat jij déze persoon bent. Kom uit je comfortzone en zing je helderste lied. Accepteer het héle pakket van de volwassenheid en je zal vreugde ervaren.

De nachtegaal is niet echt de mooiste vogel van het dierenrijk, maar zijn gezang is hemels mooi!

Volwassenheid

Via deze link kan je me contacteren.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *