Vriendschap: houdt ze een leven lang stand? (75)

Vriendschap … Houdt ze een leven lang stand of schuilen er addertjes onder het gras?

 

Vriendschap

 

 

Je kan écht niet zonder: iedereen heeft een “maatje“ nodig! Iemand aan wie je je zielenroerselen kwijt kan.

 

 

 

Vriendschap

 

 

 

 

Wordt het vertrouwen echter beschaamd … is het over en uit!

 

 

 

 

 

Het dierenrijk

 

Wanneer je dieren observeert merk je dat ze blij zijn bij het zien van een bekend ander dier. Hun lichaamstaal verraadt een goed gevoel. Het lijkt wel of er welbevinden is. Er is “iets” tussen hen. Wij verstaan geen dierentaal, maar het is duidelijk dat er een bepaalde communicatie is.

Huisdieren hebben een nauwe band met hun baasje en tonen ook hun affectie en afhankelijkheid. Hoe meer deze relatie beantwoord wordt, hoe hechter de band tussen beiden wordt. Soms gaat het nog veel verder. Ze beschikken over de gave om leed te voelen en te troosten, om diepe vriendschap te geven.

Kijk even naar: Peyo, cheval du coeur: twee filmpjes op You Tube die je diep zullen beroeren. Je wordt er stil van!

Wanneer dieren tot zulke prestaties in staat zijn, hoeveel méér is de mens dan in de mogelijkheid om het beste van zichzelf te delen met anderen en er te zijn voor die andere.

 

Openheid en eerlijkheid

 

Vriendschap zegt dat we het over een ‘vriend’ hebben en niet een relatie in de strikte zin van het woord. Er is komt geen seksualiteit aan te pas.

Dit is eigenlijk wat het woord Agape betekent: ik citeer:

Dit is de Griekse benaming voor een relatie tussen 2 mensen die gekenmerkt is door stabiliteit en wederzijdse betrokkenheid en die, vrij van hartstocht, op een diep niveau om elkaar geven.
Ερoδ of Eros daarentegen is een relatie met seksualiteit.

Deze mensen delen veel fundamentele waarden en doelstellingen.
Zij verdragen van elkaar, in goede harmonie, de punten waarop ze van elkaar verschillen.

De diepte van hun liefde wordt afgemeten aan hun wederzijds vertrouwen en het respect dat zij voor elkaar voelen.

Hun relatie laat elk van hen de ruimte om zich in de wereld expressiever, creatiever en productiever te laten zijn.
Ze beleven veel vreugden aan gezamenlijk gedeelde ervaringen uit zowel het heden, het verleden, als ook aan die, welke hen nog te wachten staan.

 

Vriendschap

 

Elk van hen ziet de andere als zijn of haar dierbaarste en meest geliefde vriend.
Er is een bereidheid om in alle eerlijkheid naar zichzelf te willen kijken ter wille van de groei van de relatie en de verdieping van de intimiteit.

Met echte liefde worden gevoelens van sereniteit, zekerheid, toewijding, kameraadschap, wederzijdse steun en troost geassocieerd.

(link)

 

Voor wat hoort wat

 

Er wordt verondersteld dat het een wederzijds engagement is. Wanneer teleurstelling zijn intrede doet, omdat de andere niet beantwoordt aan de normen en waarden van ware vriendschap, komt die vriendschap plots op de helling te staan. Voor je het weet komt er dan snel nadien een breuk.

Vriendschap

 

Scherven kan je lijmen … maar je blijft de breuklijnen zien. Wanneer de vriendschap groot genoeg is, kan je met de littekens leven. Het zorgt er echter wel voor dat je op je hoede bent en zeer alert! Het vertrouwen is beschaamd.

 

 

 

Wanneer het over concrete feiten gaat, die uitgepraat kunnen worden – en de vriendschap is sterk genoeg – wordt de spons erover geveegd en laat het ook geen sporen na.

Weet je echter niet uit welke richting de wind komt en dingen overvallen je als een donderslag bij klare hemel, dan is het uitkijken. Dan mag je best je wenkbrauwen fronsen! Er zit dan ergens een addertje onder het gras. Niet iedereen is open en eerlijk en bereid om over de onderliggende motivaties te praten.

Ware vriendschap zou eigenlijk ‘rozengeur en maneschijn’ moeten zijn …

Het is je sterkte, je kracht, je uitlaatklep, je hulp in moeilijke tijden: samen lachen en samen wenen … respecteren en gerespecteerd worden!

Het concreet voelen dat er iemand is bij wie je altijd en met alles terecht kan en bij wie die andere net hetzelfde gevoel heeft. Er wordt ook geen oordeel uitgesproken!!!

 

Het magische getal ‘zeven’

 

In het verhaal van de graanschuren van Egypte is er sprake een tijdsspanne van zeven jaren: de zeven vette en de zeven magere jaren …

Volgens de alternatieve geneeswijzen vernieuwt ons lichaam zich volledig binnen de zeven jaar. Botten, cellen en weefsels kregen een volledige update. Daaruit kunnen we concluderen dat ons lichaam eigenlijk maar zeven jaar oud is. In wezen zouden we dus tot op onze laatste levensdag kerngezond moeten zijn.

Niets is helaas minder waar.

Alle cellen hebben een geheugen waardoor ze bij de vernieuwing, het oude stramien gebruiken waardoor de klachten en de kwalen blijven bestaan.

Niet iedereen is in staat het geheugen van de cellen te wissen.

Het kan wel: zie blog nr. 48

Zo zou in de cyclus van de vriendschap dezelfde denkwijze gangbaar zijn.

Elke zeven jaar krijgt vriendschap een testperiode.

Dit kan meerdere vormen aannemen en zich onopvallend voordoen. Doorsta je de moeilijkheden die zich rond die periode voordoen, gaat je vriendschap een nieuwe “ambtstermijn” aan van zeven jaar.

Een vriendschap geeft geen garantie. Het is geen evidentie.

 “Als je gelooft dat het goed komt,

zie je overal kansen en mogelijkheden.

Als je gelooft dat het niet goed komt,

zie je overal hindernissen.”

(Wayne Dyer)

Er moet gewerkt worden om de vriendschap in stand te houden: ze moet wederzijds gevoed worden.

Mogelijk heb je meerdere vriendinnen of vrienden. Maar met elk van hen heb je een andere band. Wat bij de ene kan, is soms bij de andere onmogelijk. Je voelt het ook spontaan aan en houdt elke vriendschap in ere.

Onderlinge jaloersheid bestaat dan niet. Ieder heeft zijn/haar eigenheid en die maakt een vriendschap uniek.

Jij bent enig en uniek op de meer dan zeven miljard mensen, die er momenteel op de aarde rondlopen. Daardoor druk jij je stempel op je vriendschap. De band die je met iemand hebt, kan door niemand geëvenaard worden.

Koester dus elke vriendschap die je leven verrijkt. Bescherm deze als een kostbaar en kwetsbaar iets. Wees bereid tot onvoorwaardelijke liefde. Het zal de kwaliteit van jouw leven naar een hoger niveau tillen.

Durf grenzen stellen, wanneer iets of iemand een bedreiging vormt voor je vriendschap.

Kom op voor wat heilig voor je is!

 

Vriendschap

Via deze link kan je me contacteren.

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *