Gemiste kansen haal je niet terug – je uitstelgedrag (49)

Gemiste kansen ben je kwijt!!! Je kan ze onmogelijk terughalen. Heb jij ook zo’n uitstelgedrag?

 

gemiste kansen

 

Wanneer iemand je op iets wijst dat niet écht oké is, hoe vaak gebruik jij dan de standaarduitdrukking:     “ja … ik wéét het!!!” Krijg je dan ook als antwoord: “en, wat dóe je met je wéten???”

 

gemiste kansen

 

Je bent je blijkbaar niet bewust dat je maar één enkel NU-MOMENT hebt, waarin je iets kan doen en dat de tijd langzaam en onopvallend gestaag verder schrijdt. Daardoor maak je je niet de geringste zorgen en denk je dat je nog álle tijd van de wereld hebt.

 

 

Je leeft je leven, zoals je dit al jaren doet. Er is geen haast bij. “Morgen zal ik …”

Daar zijn je gemiste kansen!

 

Je uitstelgedrag

 

Ligt luiheid aan de basis van je uitstelgedrag of is het de macht van de gewoonte?

Schiet je pas in actie wanneer de  deadline’  in zicht komt en de tijd begint te dringen?

En … hoe vaak red je het dan niet meer, is dàt wat af moest zijn, niet klaar??? Welk excuus gebruik je dan?

 

gemiste kansen

“Weten” is nutteloos, wanneer ‘de mind’ denkt dat er tijd genoeg is!

Je kan niet argumenteren met de tijd: die is ongenadig, onverbiddelijk! Om is om!!!

Wat je allemaal met jezelf moet doen om te transformeren, (blog 48) om een nieuw wezen te worden is zovéél werk, dat je elk moment moet benutten. Je hebt geen tijd te verliezen. Blijf het dus niet uitstellen, verspil je leven niet. Het zijn gemiste kansen.

Weten wat je met je leven wil is 1,

zelfverzekerd aan de slag gaan om dat te bereiken is 2.

Laat de inhoud van de vorige blogs diep tot je doordringen. Zorg dat je begrijpt wat er bedoeld wordt.

 

Begrip moet tot actie leiden

 

Zolang je iets wéét, blijf je ter plaatse trappelen. Pas wanneer je je inzicht in de praktijk omzet, heb je het werkelijk begrepen. Weten is geen begrip. Het  je-bekend-zijn-van-iets, zet je niet aan tot daden. Je slaat het op: het is enkel informatie. Zo kan je een hoofd vol goede informatie bezitten en toch als een wrak door het leven gaan.

Begrip betekent actie.

gemiste kansen

 

Wanneer je iets begrijpt, begin je er onmiddellijk mee te werken, want je bent overtuigd dat het je succes zal opleveren.

Het moet echter wel je eigen kennis zijn waardoor je tot begrip gekomen bent en niet ‘van-horen-zeggen’. Zorg dat het geen gemiste kansen zijn.

 

Want:

 • het is ‘vijf vóór twaalf’: het moet nú gebeuren!
 • bekendheid is geen begrip
 • kennis moet waarheid worden

 

Gemiste kansen

 

Om iets te doen moet je zelfverzekerd zijn, geloven in je eigen kracht en de bereidheid hebben om aan de slag te gaan. Enkel wanneer je vanuit je eigen ervaring tot het besef komt dat het inderdaad zo werkt, wordt het jouw waarheid.

Je kan de klok niet terugdraaien en gemiste kansen oprapen. Ze zijn wég!!!

Al de voorbije jaren heb je kennis opgedaan. Die werd je door iets of iemand aangereikt. Gewoonlijk herinner jij je de situatie waarin je de kennis opdeed. Soms kristalhelder, soms vaag. Je richt je dus naar buiten: naar de ‘aanreiker’ van de kennis.

Maar het is geen éénrichtingsverkeer! Jij bent diegene die de kennis opdeed: dus het gaat nu niet enkel naar het object, maar de aandacht moet ook naar de ontvanger gaan: dus is kennis tweezijdig: de gever en de ontvanger.

Wijsheid is toegepaste kennis! Het in de praktijk omzetten van wat je wéét, maakt je tot een wijs mens. Geen gemiste kansen meer.

Wanneer je je bewust wordt van je kennis, deze tot een begrip maakt en daadwerkelijk handelt, dan grijp je elke kans met beide handen.

 

Je evenwicht bewaren

 

In blog 38 had ik het over een deuk in je auto! Jij bent de eigenaar van de auto, maar je bent de deuk niet!!! Er is een object en een subject.

Ofwel gaat je aandacht naar de deuk of je ervaart dat jij diegene bent die de herstelling zal moeten betalen. Het zijn twee uitersten.

Jouw aandacht is fundamenteel. Waar je je aandacht op richt vermeerdert in waarde, er wordt als het ware een nieuwe wereld geschapen. Onttrek je je aandacht ervan, valt ook die wereld weg.

Door je aandacht kan je dus werelden scheppen.

Je mind switcht constant van het ene naar het andere. In dit voorbeeld: van de deuk naar de eigenaar en omgekeerd.

Dit brengt je uit balans. Zet je nu een stapje achteruit, zie je van op afstand hoe dit in zijn werk gaat. Je bent getuige!

 

gemiste kansenWanneer jij je precies in het midden bevindt, bén je in het middelpunt.

Dit evenwichtspunt is ‘de getuige.’

Beiden moeten er zijn om een midden te hebben. De kunst bestaat erin dat jij precies in dat midden gaat “zijn”.

Dan heb je het centrum van het bestaan bereikt. Enkel daar ben je geworteld, gegrond, stil en gelukzalig: in dat centrum is geen dualiteit.

Gemiste kansen komen dan nog zelden voor!

Wanneer je je tegelijkertijd bewust wordt van het object (de deuk) en jij die de eigenaar bent van de auto, kun je tussen die twee in evenwicht komen. Veréénzelvig je niet met het ene óf het nadere, maar distantieer je ook niet van één van beiden: word je bewust van beiden !!! Zo kan jij de derde worden en de derde is een vrije positie. Met twee kun je bewegen, schuiven, balanceren en kan je tot een middelpunt komen.

Precies in het midden is er geen dualiteit, deze is maar een verlengstuk van jou, zoals de wip twee armen nodig heeft om op en neer te gaan.

Je kan heel gemakkelijk van het ene uiterste naar het andere gaan.

 

 • Als je teveel eet kan je zeer gemakkelijk vasten: maar er een gedisciplineerd eetgedrag op nahouden is aards moeilijk. Matig eten lijkt onbegonnen werk!!!
 • Als je teveel praat kan je gemakkelijk naar stilte overgaan: minder praten echter is een hele opgave.
 • Je kan intens van iemand houden of deze hartsgrondig haten: onverschillig zijn is een ander paar mouwen.

 

Van het ene uiterste naar het andere gaan is kinderspel. Het midden houden is uitermate moeilijk.

“De gulden middenweg!!!”   

Je mind staat erop vóór iets te zijn of ertegen. Hij kan maar bestaan als er een contrast is. Hij kan enkel functioneren bij tegengestelden.

Ga jij nu bewust tussen de twee instaan, word je die getuige, waardoor je evenwicht gaat ervaren in je leven: word neutraal!!

 

Gemiste kansen haal je niet terug, dus benut ze in elk NU-MOMENT!

 

gemiste kansen

 

Via deze link kan je me bereiken indien je persoonlijk gecoacht wenst te worden, je vragen hebt, gehypnotiseerd of gemasseerd wil worden.

Werkelijk transformeren enkel door je gedachten! (48)

Werkelijk transformeren is als alchemie. Van lood goud maken …

 

werkelijk transformeren

Hoe vaak hoor je deze uitspraak:

“mensen verander je niet. Je kan toch van geen lood goud maken.”

 

werkelijk transformerenInderdaad!  “Jijkan niemand veranderen! Hoe graag je dit ook zou willen en oh …  hoe vaak je het trachtte te doen. Echter zonder resultaat. Het blijft bij verwachten en de teleurstelling wordt werkelijkheid.

 

 

Al enkele blogs neem ik je mee op de wondere tocht doorheen de hersenen. Je leerde over de kracht van de gedachten, het doorbreken van oude gedragspatronen en de impact die dit op je heeft.

 

Niemand kan dit voor jou doen!

 

Enkel jij kan van ongekende mogelijkheden een nieuwe realiteit maken. Dit is een proces dat binnenin moet gebeuren.

Werkelijk transformeren kan alleen jij!!!

Eenieder gelooft heel diep vanbinnen dat hij in staat is tot grootsheid. Hij gelooft in zichzelf.

De confrontatie echter met de werkelijkheid heeft dit mogelijk afgestompt, zodat iemands zelfbeeld een flinke deuk heeft gekregen. Hier begint dan de vicieuze cirkel van het negatief denken, die een pijnlijke ervaring opgeleverd heeft, waardoor een gevoel ontstaan is die een nieuwe negatieve gedachte tot gevolg heeft.

Door de herhaling is conditionering ontstaan.

In blogs 32, 33 en 34 had ik het over lichaamsklachten. Ze zijn een signaal dat jij uit evenwicht bent. Hoe méér je uit evenwicht bent door onverwerkte emoties, hoe zieker jij wordt.

Ga je nu je heil zoeken in genezing van buitenaf: bv. medicatie, schiet je het doel voorbij.

Begin je te eten of te snoepen om mentale leegten te vullen, bereik je je ook doel niet.

 

Waarom niet?

werkelijk transformeren

 

Omdat je op de verkeerde trein stapt! Je wou naar de zee … maar in het station van Brussel Centraal stap je op de trein die naar het oosten rijdt en een heel tijdje later stel je vast dat je in Luik bent … Op zich is Luik géén probleem, maar jij wou ergens ànders aankomen. Dus moet je goed opletten welke richting je neemt.

Ben je niet alert, overkomt je steeds hetzelfde. Als mensen dus beweren dat je ‘iemand niet kan veranderen’  hebben ze eigenlijk gelijk. Niemand kan voor jou in Brussel op de goede trein stappen: ze kunnen het je wel met handen en voeten uitleggen en hopen dat je de juiste handeling stelt, maar daar blijft het bij.

 

Wat je moet weten …

 

Er wordt door wetenschappers beweerd, dat een mens maar 5% van zijn hersencapaciteit daadwerkelijk gebruikt. Dus 95% onbenutte voorraad … waar men niet bij kan! Er wordt óók beweerd dat Moeder Natuur niet verkwist. Alles wat ze gecreëerd heeft is zinvol: géén verspilling dus … tja … bizar …

In heel het menselijk lichaam is alles nodig. Zelfs de blinde darm … al weet men op dit moment niet exact wat zijn functie werkelijk is. Men komt er ooit wel achter.

Maar 95% hersenmassa blijkt ongebruikt te zijn!!!

Wat is geweten over de hersenen?

Onze hersenen zijn “een brei” die uit 75% zout water bestaat met daarin 100 miljard zenuwcellen, (neuronen) die rondzweven in deze waterige massa. In blog 43 zette ik een afbeelding van zo een hersencel: het lijkt wel een boom met veel vertakkingen die zich met elkaar kunnen verbinden of net de mogelijkheid bezitten om zich van elkaar los te maken: te ontkoppelen.

Dacht je nu dat elke hersencel maar één verbinding kan maken met een andere … dan heb je het helemaal mis. Dat kan gaan van 1000 tot 100 000 verbindingen. Van je neocontrex: ‘het gedeelte waarmee je denkt’ weet men dat er 10 000 tot 40 000 verbindingen per neuron (hersencel) bestaan.

Dus werkelijk transformeren kan enkel maar wanneer er in het brein andere verbindingen tot stand komen. Daarom moet je weten hoe het werkt.

Als je op je oude denkpatroon je leven leeft, verandert er niets: vandaag is gisteren, morgen is vandaag, dus je toekomst is je verleden …

Willen dat een ander verandert is dus zinloos.

In elke relatie wordt er getracht de andere te veranderen … zou toch handig zijn als manlief  zou denken, voelen en handelen als mevrouw … of ouders trachten hun kinderen naar hun hand te zetten omdat dat gemakkelijker is in de omgang.

Hoe méér moeite er gedaan wordt om de andere te veranderen, hoe groter de weerstand is van ‘het slachtoffer’.

Enkel de persoon zelf kan in het huidige moment werkelijk transformeren.

Over het ‘hier en nu’ heb ik het in blog 41 uitvoerig gehad.

 

werkelijk transformeren

Je kan geen nieuwe toekomst creëren wanneer je op het oude stramien van je denken blijft voort borduren.

Net zo min kan je een prachtige grote nieuwbouw zetten op oude kleine funderingen, tenzij je hetzelfde huis bouwt …

 

 

Wat is eigenlijk DNA?   (desoxyribonucleïnezuur)

 

Dit woord, samen met ‘genen’ wordt zo vaak gebruikt: maar wat is het eigenlijk?

werkelijk transformerenEen spiraalsgewijs gedraaide ladder geeft zeer goed weer wat je je er moet bij voorstellen. Alles wat aangeeft dat “ik” “ik” ben, enig en uniek en niemand anders, zit opgeslagen in de ladder. Elke helft van de ladder heeft zijn partner aan de andere kant waarmee hij een paar vormt..

De gebruiksaanwijzing voor het maken van “eiwitten” (= proteïne: de bouwstoffen van ons lichaam) ligt opgeslagen ons DNA.

Genen zijn eigenlijk lange stukken DNA.

Elke cel in ons lichaam heeft die ladder!

Komt er nu een gloednieuwe gedachte binnen in de neocontrex (de plaats in je hersenen waarmee je denkt) wordt er ‘simplistisch gezegd’ een postbode uitgestuurd naar de cellen om tot de productie van eiwitten over te gaan, die nodig zijn om de exacte veranderingen tot stand te brengen.

Je DNA en je genen kunnen dus veranderen door de boodschappen die deze ontvangen vanuit je denken.

Werkelijk transformeren heb je dus zelf in de hand: het is niet je lotsbestemming.

Wil je van gelijk welke ziekte genezen, moet er enkel de juiste boodschap verstuurd worden om dàt specifiek eiwit aan te maken dat nodig is voor de realisatie van de bestelling.

Als je beseft dat 98,5% van ons potentieel DNA ongebruikt is en enkel wacht om ‘uit het rek gehaald’ te worden om verwerkt te worden, weet je dat je over een enorm vermogen beschikt.

 

Je hebt een sportwagen

in de garage staan en je blijft je dag in dag uit

met een driewieler voortbewegen …

werkelijk transformeren

 

Via deze link kan je me bereiken voor meer informatie en wanneer je persoonlijk gecoacht of gehypnotiseerd wenst te worden.

Je overtuigingen veranderen: moeilijk gaat ook! (47)

Overtuigingen veranderen vraagt inspanning en bewustwording. Niet zó evident, maar moeilijk gaat ook!

Overtuigingen veranderen

 

 

Van waar komen je overtuigingen? Door steeds dezelfde gedachtegang te doorlopen in een bepaalde situatie, waaruit dezelfde gevoelens volgen, wordt het een levenshouding. Dit specifieke scenario is je “staat van zijn” op dàt moment.

 

 

Herhaal je nu constant deze houding, is het een vast patroon en wordt het je overtuiging. Je gaat ze door herhaling programmeren: dus hersenverbindingen maken en je wordt emotioneel geconditioneerd. In die situatie kàn je niet meer anders dan zó handelen.

 

Overtuigingen veranderen

 

 

Je leven wordt een automatisme: je draait steeds dezelfde rondjes, echter zonder aankomstlijn!!!

De cirkel

 

Je overtuigingen veranderen kan niet zomaar.

Eigenlijk hoor je terug te gaan naar het verleden: niet om het te herbeleven … maar om te gaan kijken waar je overtuigingen ontstaan zijn. Als je ‘de wortels’ gevonden hebt, kan je ze ook uitroeien.

Oh … je kent hem wel … de brandnetel!

 

Overtuigingen verandezren

 

Zolang er één stukje wortel in de grond blijft zitten, groeit deze plant opnieuw. De kunst bestaat er dus in om álles te verwijderen. Daarvoor moet je grondig te werk gaan.

Neem je gedragingen eens onder de loep!

Wat is sterker dan je zelf? Welke handelingen stel je vanuit de macht van de gewoonte? En waar ben je zelf niet blij mee? Je moet dus de cirkel doorbreken om verandering mogelijk te maken.

 

Herkomst van de overtuigingen

 

Er zijn culturele overtuigingen, gebonden aan bepaalde plaatsen, waardoor normen en waarden van generatie op generatie doorgegeven worden. Dat is je erfgoed. Deze overtuigingen veranderen is onbegonnen werk: het beste is dat je dan gewoon verhuist!!!

Daarnaast zijn er je persoonlijke overtuigingen. Hier heb je wél iets in de pap te brokken. Het zijn de vruchten van een langdurig denkpatroon met de beleving van de daar uit voortvloeiende gevoelens. Bewust of onbewust zijn ze dus je eigen keuze!

Er zijn waarden die je met de moedermelk en de paplepel binnen kreeg. Ouders projecteren hun levensvisie op ‘het lege scherm’ van hun baby, peuter, kleuter. Zó hoor jij je te gedragen of de popjes gaan aan het dansen. “Als je je niet gedraagt, plak ik je achter het behang en verkoop het huis!!!”

Een machtspositie is in werking getreden: een strijd die je als kind verloren hebt. “Je zal luisteren, zolang je onder mijn dak woont en ik het hier voor het zeggen heb …”

Was je als kind een rebel, kreeg je de klappen. Of … je leerde hoe je je gedrag moest aanpassen en ging je liefde kopen door je voorbeeldigheid. “Wat brengt het me op???”

Hoe jij je als kind gedroeg in relatie tot je ouders en opvoeders ligt aan de basis van je huidige denken.

Overtuigingen veranderen

 

 

 

Je bent vanop jouw zeer kwetsbare plaats naar anderen en situaties gaan kijken.

Het heeft je een mening, een standpunt opgeleverd: positief of negatief. Je houding is door de jaren heen een overtuiging geworden.

 

 

 

 

Hoe denk jij over …

 

concrete situaties: is er dan:

faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen, een minderwaardigheidscomplex, het niet durven “neen” zeggen?

Of behoren deze ingebakken overtuigingen tot je dagelijks denkpatroon?

 

  • je moet sparen voor je pensioen
  • het geld gaat er sneller weer uit dan het binnenkomt
  • ik zal gelukkig zijn als ik dàt heb: eens op pensioen, ga ik profiteren!
  • dàt kan ik me niet permitteren
  • je moet hard werken voor een goede beloning
  • geld groeit niet op mijn rug of aan de bomen
  • stel dat ik nu een boek lees, mijn huis ligt nog overhoop, er komt iemand binnen … !!!! wat zeg je dan nà je goedendag??? (sorry, zie niet naar de rommel???)
  • je moet er altijd zijn voor een ander, anders ben je egoïstisch
  • je moet je wegcijferen
  • dàt kan je me toch niet aandoen, na alles wat ik voor je gedaan heb!
  • schaam jij je niet???????? Ben je niet verlegen … !!!????
  • dàt … dat kan ik écht niet
  • ik zie het niet zitten
  • ik ben zó opgebracht, ik kan niet anders
  • in onzen tijd …
  • daar ben ik te oud voor
  • ik heb het altijd gedaan
  • je moest eens weten wat ik allemaal meegemaakt heb!
  • ik ben onrechtvaardig behandeld door het leven
  • het leven is niet eerlijk
  • jij moest eens in mijn schoenen staan

 

 

Nog méér van dat …

 

Stof tot nadenken …

hoe lang blijf jij nog “vrijwillig” gevangen in je oude denkpatroon?

 

Overtuigingen veranderen

 

 • je moet verdraagzaam zijn
 • niet naast je schoenen lopen/nederig zijn
 • met je gezicht tegen de muur lopen …
 • op de toppen van je tenen lopen
 • op je tandvlees lopen
 • je moet 7×70 keer vergeven
 • een ander altijd op de eerste plaats zetten
 • och … het is zinloos, daar kan je toch niets aan doen
 • het is al altijd zo geweest
 • dit verander je niet
 • struisvogelpolitiek: ik doe dat ik het niet hoor of zie
 • anderen hebben het veel erger dan ik, ik mag niet klagen
 • ik troost mezelf met de gedachte …
 • ik wil met niemand ruzie
 • als ik dàt doe, gaat die andere zó reageren, dat kan je toch niet maken!!!
 • wat gaan de “buren” zeggen …
 • dat zijn ze van mij niet gewend
 • van een muggenscheet geen donderslag maken
 • van een molshoop geen berg of van een mug geen olifant
 • vechten tegen de bierkaai/windmolens
 • dàt is onmogelijk
 • de kruik gaat zolang te water tot ze barst.
 • je moet water bij de wijn doen.
 • vrijdag de dertiende
 • hout vasthouden
 • van geen hout pijlen weten te maken
 • in een zwart gat vallen
 • door de mand vallen
 • door het bos de bomen niet meer zien

 

Wat nu?

 

Overtuigingen veranderen lukt écht niet alleen!!!

Hier dus concrete hulp:

Kijk nu bij jezelf hoeveel overtuigingen uit bovenstaand lijstje, aangevuld met die uit je eigen leefwereld, het stramien van je denken vormen.

Het raster waarop jij je gedachten borduurt bepaalt je gevoelens en van daaruit je handelingen in het “nu”.

Wil je je overtuigingen veranderen moet je eerst accepteren dat ze voortkomen uit een denkpatroon van het verleden: bekijk ze voor wat ze maar zijn en wees bereid om ze los te laten. Ook al waren ze in het verleden mogelijk wáár, daarom zijn ze gedemodeerd op dit moment.

Ga het lijstje een voor een af en kijk er als toeschouwer naar. Buig dan heel bewust de inhoud van de uitspraak om naar een positieve affirmatie.

Laat me je even concreet helpen:

je moet er altijd zijn voor een ander, anders ben je egoïstisch …

je moet je wegcijferen …

 

Dat is er in gehamerd!!!

 

Dus zeg je nu:

 

“Ik ben er om te helpen waar nodig, maar geef mijn grenzen te kennen en ga deze streng bewaken. Wanneer ze niet gerespecteerd worden, laat ik dit duidelijk weten en zeg kordaat: “neen”.

 

Geloof dat je nieuwe denken nieuwe verbindingen maakt in je hersenen.

Blijf het herhalen.

Overtuigingen veranderen kan enkel op deze manier!

Plots ga je merken dat je een brug gevonden hebt naar de vrijheid!

 

Overtuigingen veranderen

 

Via deze link kan je me bereiken met je vragen, reacties of voor een persoonlijke coaching.

Beïnvloedbaarheid: het wonder van de gedachten (46)

Beïnvloedbaarheid is een begrip waar men eigenlijk niet bij stilstaat. In de reclamewereld echter is het een prioriteit.

 

Beïnvloedbaarheid

 

Impulsen die van buitenaf komen, worden door de zintuigen geregistreerd: het staat op je netvlies gebrand, het melodietje dat je hoorde, blijft in je hoofd hangen, een bepaalde geur roept onmiddellijk een fijn gevoel op of net eentje van afkeer …

 

 

 

Beïnvloedbaarheid

Je bent je niet bewust hoe groot de beïnvloedbaarheid is op je doen en laten. Er kunnen zich enorme veranderingen voordoen in je gedrag. Het onmogelijke wordt mogelijk! Enkel en alleen door de impact van iets wat van buiten bij je binnenkomt. De graad van beïnvloedbaarheid heb je niet zelf in de hand: wel je gedraging! Daar ben je verantwoordelijk voor.

 

 

Programmatie

 

In de vorige blogs maakte ik je duidelijk welke invloed gedachten hebben op je hersencircuits en hoe er door constant dezelfde gedachte te denken én te doorleven er nieuwe hersenverbindingen gemaakt worden.

De invloeden van buitenaf zijn soms zó subtiel dat informatie als een dief in de nacht binnensluipt en je “pand gaat kraken”! Je hebt het vaak nog niet eens door dat je geïndoctrineerd bent door de reclame.

Ga maar eens na hoe jij je inkopen doet: koop je een ongekend merk of grijp je spontaan naar het product waarvan het beeld op je netvlies gebrand staat, door affiches of je beeldscherm?

Hoe groter je beïnvloedbaarheid is, hoe sterker je gedrag geprogrammeerd wordt in je hersenen. Door herhaling is het géén “zijden draadje” meer. Je staat er zelfs niet meer bij stil: de macht van de gewoonte heeft weer bezit van je genomen.

 

Draai het plaatje om

 

Wat van buiten naar binnen komt, kan omgekeerd óók. Beïnvloedbaarheid is een feit. Echter … niemand heeft bepaald dat dit éénrichtingsverkeer is!

 

Je kan naar een bepaald punt gaan of net vertrekken van dat punt naar …

Beïnvloedbaarheid

Twee andere richtingen …

 

Dus moet het mogelijk zijn om je hersenen van binnenuit zodanig te manipuleren dat de gevolgen lichamelijk zichtbaar worden.

Nieuwe gedachten zetten de hersenen aan het werk, weet je nog?

Wil je in een bedrijf veranderingen doorgevoerd krijgen moet je naar de verantwoordelijke gaan om dit gerealiseerd te krijgen. Klop je bij de verkeerde persoon aan, bereik je je doel niet.

Onze hersenen bestaan uit verschillende delen … waarvan er hier maar enkele opgenoemd worden:

 • Je neocontrex gebruik je wanneer je denkt: het is de zetel van je bewuste brein
 • Het limbisch brein treedt in werking wanneer je voelt: daar zit het autonoom zenuwstelsel.
 • Dan is er het cerebellum: dit is je onderbewustzijn: de harde schijf waarop alle opgeslagen info staat.
 • Je hersenstam, die doorloopt naar de ruggengraat.
 • En nog zoveel andere … elk met hun eigen specifieke functie.

 

Ons lichaam bestaat uit cellen, die – allen te samen –  je hele fysische persoon vormen. Moet er nu één of ander hersteld worden in je lichaam, moet je over bouwstoffen/ grondstoffen beschikken om de reparatie uit te voeren.

Daarvoor zijn er stamcellen in voorraad.

 

Stel je even voor dat je een opslagplaats hebt met degelijk, onbewerkt hout.

Beïnvloedbaarheid

Je kan alles maken uit deze stam: het is een ruw potentieel.

 

Je kan planken zagen voor het maken van … een tafel, stoel, kast, kadertje, hek, wijnvaten … alles is mogelijk!

Zo zijn stamcellen je voorraad om iets nieuws te maken en/of te herstellen.

Snijd je in je vinger, moeten er nieuwe cellen aangemaakt worden om de wonde te genezen.

Er wordt een bestelbon verstuurd naar je hersenen en je autonoom zenuwstelsel voert de werken uit. Daar hoef jij je niet om te bekommeren.

Net zo min als je je zorgen moet maken over je hartslag, je ademhaling, het knipperen van je ogen, je spijsvertering, je bloedsomloop …

 

De dirigent

 

In je neocontrex, net achter je voorhoofd, zit je creatieve centrum: de frontaalkwab. Haar functie is: de mogelijkheid bieden nieuwe dingen te leren, dromen van nieuwe mogelijkheden, bewuste beslissingen nemen.

Wil je dus veranderingen aanbrengen in je lichaam, moet je via haar: de juiste persoon op de juiste plaats!

Op het moment dat jij je een totaal andere toekomst voorstelt dan je verleden tot nu toe was, heb je ‘de onverdeelde aandacht’ van je frontaalkwab.

Denk je:

“Hoe zou het zijn om een gezond lichaam te hebben of zonder deze beperking te leven”   (blog 44)

gebeurt er een wonder: binnen enkele seconde creëert de frontaalkwab:

 • de intentie om gezond te zijn
 • én het mentale beeld van hoe dit er zal uitzien.

 

Be¨nvloedbaarheid

 

Als directeur beslist ze wat er gaat gebeuren en dirigeert ze nu het geheel: het oude wordt het zwijgen opgelegd en nieuwe verbindingen komen tot stand. Totaal nieuwe cellen worden gemaakt om de zieke te vervangen, vanuit de voorraadkamer: nl. de stamcellen.

 

 

Wanneer jij je nu concentreert op een duidelijke intentie: “gezond zijn”, zal er spoedig een moment komen dat deze gedachte een ervaring wordt, waaruit een gevoel ontstaat, dat je een nieuwe gedachte laat denken: “een nieuwe staat” van ‘zijn’ wordt realiteit.

Van je neocontrex (je denken) gaat de impuls naar het limbisch brein (je voelen) waardoor het autonoom zenuwstelsel aan zijn veelvuldige taak begint. Zó gesofisticeerd, dat zelfs je genen veranderen, om het beoogde resultaat te bekomen.

 

Enkel jij maakt dit mogelijk

 

De beïnvloedbaarheid van je hersenen heb jij in de hand.

Denk je kristalhelder, vorm je je daar een duidelijk beeld van, dat je dan gaat doorleven, als een reële werkelijkheid, kijk je bewust naar het gevoel dat dit je geeft, ga je, door de nieuwe gedachte die daaruit voorkomt, je frontaalkwab beïnvloeden in positieve zin.

Werkelijk élke ziekte kan je op deze manier terugbrengen naar de oorspronkelijke staat van zijn: “gezond”.

Je bent ziek geworden van gevoelens die je niet de plaats kon geven die ze maar hadden. Ze hebben je jarenlang uit evenwicht gehaald: een hard woord van iemand kan levenslang op je maag blijven liggen … en dan schrik je dat je een maagzweer krijgt??? Dat je verbitterd wordt en galstenen krijgt …

Ook tumoren kunnen op deze manier volledig verdwijnen …

Je wist reeds dat je brein het onderscheid niet kan maken tussen de werkelijkheid en de verbeelding.

 

Speel dit dus uit:

je hebt alle troeven in de hand, zoals bij een kaartspel.

Jij komt er als grote overwinnaar uit!

Beïnvloedbaarheid

  Via deze link kan je me bereiken, indien je persoonlijk gecoacht wil worden.

Kiezen is verliezen: daarom lijd jij constant (45)

Kiezen is verliezen: lijkt logisch, want je kan maar één van de twee hebben. Je verliest dus altijd het andere!

 

Kiezen is verliezen

 

 

Telkens zijn er twee mogelijkheden, waarvan er maar één benut kan worden. Je maakt een keuze: maar kiezen is verliezen. Blijkbaar is het: óf, òf, want én, èn gaat niet.

 

 

 

 

Zo kies je dus bewust of onbewust  voor lijden: want het ene sluit het andere uit. Dit wil ik niet, dus ga ik voor ‘gelukkig’ zijn. Hoe méér je kiest om gelukkig te zijn, hoe meer je je bewust wordt van het tegendeel.

 

Je kiest om te lijden!

 

Neen!!!” zeg je heel kordaat!  Wie is er nu zó dom om voor lijden te kiezen??? En toch …

Het leven zit vol tegenstrijdigheden: dat is de polariteit, de dualiteit: het éne bestaat niet zonder het andere, dus: kiezen is verliezen.

Dag en nacht, licht en donker, warm en koud, droog en nat, hoog en laag, ebbe en vloed, warm en koud, rijk en arm, gezond en ziek, stilte en lawaai, lijden en gelukzaligheid, evenwicht en uit balans … en ga zo maar door …

Wanneer jij nu een keuze maakt tussen twee dingen die onafscheidelijk zijn, ga je lijden. Je accepteert maar de helft van een geheel!!!

Je beseft maar de waarde van iets, wanneer je het ander ook meegemaakt hebt: elke medaille heeft een keerzijde! Het ene aanvaarden en het andere afwijzen, betekent lijden.

 

Kiezen is verliezen

 

 

Je kan niets afwijzen: twee vormen samen één geheel!

 

 

 

 

Het leven is een totaliteit maar tegelijkertijd is het constant in verandering.

Niets is blijvend.

Zeg je: “ik ga niet lijden, ik ga een gelukkige manier van leven kiezen,” klamp je je automatisch vast aan geluk! Je hoopt, je wil zo graag dat het blijvend zal zijn:

je maakt weer een keuze en kiezen is verliezen!!!

Want niets in het leven is blijvend: het is voortdurend in verandering. Lijden is het gevolg, omdat je geluk voorbij gaat … Je gaat gelukkige momenten ervaren, zeker weten, maar die gaan voorbij. Ga je je vastklampen aan iets veranderlijk, lijd je wanneer het weg is. Je bent zelfs niet in staat om er op dat moment intens van te genieten. Je bent al bang om het te verliezen en je denkt: “dit is écht te mooi om waar te zijn, dat kàn niet blijven duren,”  je gaat “hout vasthouden” om het goede niet kwijt te raken.

Het lijden komt sowieso en nú geniet je niet, want angst om te verliezen ligt al op de loer.

Je kan het leven niet opsplitsen in delen: doe je dit wel, móet je kiezen; het éne of het andere.

 

Je keuze is aan verandering onderhevig

 

Vroeg of laat is dat wat je gekozen hebt verdwenen en dàt wat je afwees, valt over je heen: je krijgt het deksel op je neus!

Het deksel hoort nu eenmaal bij de pot.

Je kan niet zeggen: “ik leef alleen overdag en vermijd de nachten … ik adem enkel in en weiger uit te ademen …”

Het hele leven is een ritme en daartussen besta jij.

Het ene vloeit in het andere over, maar kan ook niet op zichzelf bestaan. Niemand kiest voor lijden. Je maakte een keuze om gelukkig te zijn, maar net daardoor ben je ongelukkig. Je kan het geluk niet vasthouden, het ontglipt je steeds en dààrdoor lijd je. Wat je de ene keer gelukkig maakt, is mogelijk de volgende dag niet meer zo belangrijk, waardoor je opnieuw op zoek gaat naar iets dat wel voldoening en vreugde geeft.

 

Het leven is totaal

 

Leef je leven in zijn geheel. Er zijn momenten van geluk en er zijn er van lijden. Doorleef ze beiden: je kan niet kiezen. Geniet van beiden. Accepteer je lot: dan ga je je niet vastklampen aan iets. Lijden en geluk zijn tegendelen. Kiezen is verliezen: dus kies niet: aanvaard!

Nadat je de hoogste berg beklommen hebt volgt er een diep dal: hoe hoger de berg, hoe dieper het dal.

Zonder keuzes word je je bewust van jezelf. Het gaat niet om de berg of het dal, maar jij die stap na stap klimt of daalt. Dan hoef je je ook geen zorgen te maken. De omstandigheden zijn er, je geniet ervan, je beleeft het moment en je maakt dit bewust mee.

Als je constant in gelukkige en gemakkelijke omstandigheden geleefd hebt, mis je de volheid van het leven: pijn en lijden louteren een mens.

Lijden maakt je heel, door pijn kom je tot ontwikkeling.

Het omgekeerde is ook waar: enkel lijden, kommer en kwel stompen een mens af. Er is geen strijd, geen uitdaging: het leven stroomt niet.

 

Kiezen is verliezen

 

 

 

Beiden zijn dus nodig omdat je leven zich enkel tussen geluk en lijden afspeelt. Beiden zijn goed en elk heeft zijn eigen dimensie, maar vormen samen één geheel.

 

 

 

 

 

Wanneer je dit beseft, kies je niet meer.

Wat zich “hier en nu” voordoet is de realiteit. Je bent er een getuige van en je geniet ervan. Je keuzeloosheid wordt je gelukzaligheid.

Het is niet het tegengestelde van lijden: maar een staat van zijn, die je met alles kan verbinden: óók met lijden.

 

Lijden komt en gaat

 

Het is zoals bij in- en uitademen: het komt en gaat. Jij blijft jezelf tussen twee ademhalingen in. Het brengt je niet van je stuk. Je kan je lijden niet van je afschuiven. Als lijden je niet raakt, blijf je in evenwicht: omdat je op dat moment niet voor geluk kiest. Lijden is deel van het leven. Door bewustwording zie je dat lijden om je heen is, maar het gebeurt niet met jou!

Herinner jij je de deuk in je auto nog: je bent de eigenaar van de auto, maar je bent de deuk niet: je kijkt ernaar. Gelijk wat er je in het leven overkomt, ‘t overkomt niet jou: je kan buiten schot blijven.

Je kijkt naar lijden en geluk: het gebeurt buiten jou. Een moment dat voorbij is kan nooit herhaald worden. Het is voorgoed voorbij. Je kan eenzelfde ervaring nooit een tweede keer meemaken. Enkel als je getuige bent, blijft je bewustzijn intact.

Als je je vastklampt aan de beweging rondom jou, word je meegesleurd.

Kom je in een kolkende rivier terecht, ben je hopeloos verloren.

Kijk je vanop de brug naar dezelfde rivier, blijf je perfect in evenwicht en ervaar je gelukzaligheid. Doorleef elk moment van je leven, zoals het zich minuut na minuut aandient.

 

Kiezen is verliezen

 

Via deze link kan je contact met me opnemen, indien je persoonlijk gecoacht wenst te worden.

De macht van de gewoonte: een vloek of een zegen? (44)

De macht van de gewoonte … hoe vaak betrap je jezelf op deze uitspraak? Je doet iets onbewust, vanuit een automatisme en je staat er gewoon niet bij stil.

 

macht van de gewoonte

 

Je leven vliegt aan je voorbij op ‘automatische piloot’.

Of zoals H. Voortman eens zei: “de wagen van de tijd heeft geen rem en geen achteruit”

 

 

Schijnbaar ben je weerloos overgeleverd aan dingen buiten jou en je wordt geleefd. Je wil grip op de omstandigheden krijgen. Je beseft niet hoe de macht van de gewoonte je in zijn greep heeft. Het lijkt wel een vloek. Je bent gedoemd om steeds weer volgens éénzelfde manier te handelen: het is sterker dan jezelf.

Het bepaalt je leven, doen en laten. En spijt komt altijd één dag te laat!

In de twee vorige blogs, nam ik je mee op een trip in je hersenen.

Ik liet je zien wat er daar in die bovenkamer van jou allemaal gebeurt wanneer jij bepaalde gedachten “denkt”, dan begrijp je dat je deze vloek kan keren.

 

macht van de gewoonte

 

 

 

De macht van de gewoonte kan een zegen worden, als jij dat wil!!!

 

 

 

 

Je hebt bepaalde gewoonten zelf tot stand gebracht: oefening baart kunst, óók in het negatieve. Door aanvankelijk, in het verleden, steeds dezelfde gedachten toe te laten, waardoor een ervaring ontstaan is, met het bijpassend gevoel, heb je eigenlijk oersterke verbindingen gemaakt in je hersenen. Zoals bij diep ingesleten groeven van een aarden wandelpad, moet je moeite doen om er niet steeds in te glijden. Het oude vertrouwde is zó uitnodigend. Deze denkwijze heeft je beperkingen opgelegd.

Wanneer je beseft dat jij de gevangene bent van je eigen gedachten en welke de macht van de gewoonte is, kan je je bevrijden. Niemand kan dit voor jou doen. Het is je eigen verantwoordelijkheid.

 

Laat de macht van de gewoonte in je voordeel werken.

 

Zoals je moeiteloos steeds weerkerende handelingen verrichtte, vanuit hersenverbindingen die je zelf tot stand hebt gebracht, is ook het omgekeerde mogelijk.

Jij hebt de vrije keuze, om te denken wat je wil!

Is het zo stilaan duidelijk aan het worden???

Eén enkele gedachte kan een lawine effect teweeg brengen. Het kan de toegang versperren tot oude ingebakken overtuigingen, waardoor je wel de andere kant op móet. Je kan dan onmogelijk in je oude denken verder, waardoor je je verleden de rug kan toekeren.

 

macht van de gewoonte

 

Herschrijf het script van je eigen leven.

Om deze nieuwe werkelijkheid naar je toe te halen, moet je wel je één en ander herinneren. Enkel jij brengt veranderingen teweeg in je hersenen. Jij maakt nieuwe verbindingen of houdt oude in stand. Jij bepaalt je lot! Gevoelens zijn de gevolgen van ervaringen.

Je kan je dingen inbeelden, ja toch?

Normaal ben je in staat om je iets concreets voor de geest te halen en hoe dit er dan in het echt zou uitzien. Beeld je maar eens iets in: een fijne gedachte over iets dat je graag werkelijkheid ziet worden.

Ga in het verhaal op en kijk welke keuze je daar bij maakt, welke ervaring daaruit voortvloeit en welk gevoel het je oplevert. Doorleef het goede gevoel dat deze gedachtegang met zich meebrengt: blijheid, dankbaarheid, enthousiasme …

Doorleef het nú!!! Je moet emotioneel in het nieuwe verhaal opgaan!

 

Je leidt je onderbewustzijn om de tuin,

 

want je hersenen en je lichaam kunnen het onderscheid niet maken tussen fantasie en werkelijkheid. Het lichaam (je buik) gelooft dat het zich voltrekt, want het voelt zo écht en heerlijk aan. Op dat moment leg je nieuwe draden in je hersenen. Eén keer is niet genoeg: je wil toch niet dat je leven “aan een zijden draadje hangt.”

 

macht van de gewoonte

 

 

Herhaling is daarom een must! Wil je die nieuwe informatie verstevigen, moet je constant volharden in dat nieuwe denken. Van daaruit ga je je anders gedragen. Het moet een gewoontehandeling worden.

Net zoals je een virtuoos was in je oude gedragspatroon, kan je het nu ombuigen tot een zegen.

 

 

De resultaten zullen niet uitblijven.

De veranderingen die jij door je denken teweeg brengt zijn wetenschappelijk bewezen. Mensen zeggen vaak: ”het zit in mijn genen.”

Het zàt erin, maar het kan veranderen, wanneer jij dat wil.

Neem even een eeneiige tweeling. Ze zijn volkomen identiek. Ze zouden dus hun heel leven lang hetzelfde moeten zijn en blijven.

Niets echter is minder waar.

Het basismateriaal is hetzelfde, maar niet het eindresultaat.

Neem een blok klei, verdeel hem in twee gelijke stukken en geef ze uit handen. Het afgewerkt product zal enorm van elkaar verschillen.

Het denken, de omgeving, bepaalde situaties maken veranderingen mogelijk tot op het genetisch vlak, waardoor zelfs de celstructuur verandert.

De betekenis die jij aan je ervaringen toekent, jouw overtuiging is doorslaggevend.

Stap bewust uit je oude denkpatroon om vernieuwing mogelijk te maken.

Stop met constant dingen uit het verleden aan te halen: bij iedere gelegenheid doe je je verhaal opnieuw, zo houd je het oude in stand. Je rugpijn blijft, je migraine zit klaar om weer toe te slaan bij de minste stresssituatie, je knieën knikken en je heupen hebben hun beste tijd gehad … maar je bent nog te jong voor “een nieuwe heup.”

 

Een gezond lichaam enkel door je gedachten

 

Stel: je hebt één of andere hinderlijke kwaal.

Tot nu toe heb je steeds vanuit het verleden aan dit ongemak terug gedacht en het daardoor in stand gehouden. Je doorleeft in het heden de pijn van het verleden … en morgen zal niet anders zijn!

Het wordt een heel ander verhaal wanneer je zou denken: “hoe zou het zijn om zonder deze pijn of beperking te leven?”

Opeens wordt het in je hersenen een totaal ander verhaal: er is een intentie en er komt een mentaal beeld van een gezond iemand. Een positieve impuls komt binnen waardoor er nieuwe verbindingen gemaakt worden. De hersenen gaan creatief aan de slag. De verandering is ingezet.

 

macht van de gewoonte

 

Versterk jij nu dit verlangen om gezond te zijn door herhaling, wordt het aanvankelijk “zijden draadje ” een stevige draad die heel wat weerstand kan hebben. De macht van de gewoonte is in positieve zin werkelijkheid geworden.

 

 

Het hele proces moet doorlopen worden: de gedachte, de keuze, de ervaring, het gevoel en vandaar de nieuwe gedachte: denken en voelen, voelen en denken.

Hoe dieper de beleving, hoe krachtiger de impuls. Je moet het resultaat van je denken als het ware omarmen, koesteren, in de watten leggen. Geloof kan bergen verzetten. Leef in de realiteit dat wat je denkt, zich nu al voltrokken heeft. Dan wordt het schijnbaar onmogelijke waar!

 

macht van de gewoonte

 

Via deze link kan je me bereiken, indien je persoonlijk gecoacht wil worden.

De kracht van de gedachten: de impact op je huidige realiteit (43)

De kracht van de gedachten is ongekend in het dagelijkse leven. Je staat er niet bij stil welke invloed gedachten hebben op alles wat je doet en wie je bent.

 

de kracht van de gedachten

 

 

 

Onze hersenen zijn het brein achter alles. Vandaar vertrekt elke impuls tot denken en handelen. Ze zijn een zeer complex geheel met verschillende onderdelen, die elk een heel specifieke taak hebben.

 

 

 

 

de kracht van de gedachten

 

 

 

 

 

Zoals in elk groot bedrijf heb je een hiërarchie.  Bovenaan zit de directeur-generaal, wat lager op de denkbeeldige “de ladder”: de onderdirecteurs en naar gelang de bekwaamheid en de aard van de functie alle werknemers daar netjes onder.

 

 

 

Wat je waarschijnlijk niet beseft, is dat jij met je “ego” op het hoogste niveau zit!!! Doordat je je niet bewust bent van de kracht van de gedachten, geef je haast alles uit handen. Je merkt dat je leven zijn gangetje gaat, je leeft als het ware op automatische piloot.

 

Automatisme

 

Honderden dingen doe je per dag zonder erbij na te denken. Het verloopt feilloos. Je denkt elke ochtend hetzelfde waardoor je een bepaalde keuze maakt.

‘s Ochtends sta je op, gaat naar de badkamer, waar alles een ritueel is: je poetst je tanden op dezelfde manier, je kamt je haar op dezelfde manier. De ene handeling volgt na de andere. Voor je ontbijt zet je je elke dag op dezelfde stoel, je houdt de kop koffie in dezelfde hand … Het rijden naar je werk langs dezelfde weg, daar dezelfde activiteiten met dezelfde mensen. De file om thuis te geraken, het avondeten maken, de kids, dezelfde huishoudelijke taken en neerploffen in dezelfde zetel voor je favorieten programma’s op tv. Klagen dat je zó moe bent en je rug toch zó pijn doet. Je bed in … om morgen nét hetzelfde programma af te werken!!!

Elke dag krijgen je hersenen dezelfde impulsen om tot actie over de gaan. Waarom zou je toch elke opdracht dagelijks opnieuw doorgeven, wanneer je deze kan opslaan en het automatisch doorgegeven kan worden?

Zoals je gisteren leefde, leef je vandaag en morgen zal het net hetzelfde zijn.

 

de kracht van de gedachten

 

 

Door dit gedragspatroon steeds te herhalen worden er verbindingen gemaakt in je hersenen. Je kan dus schijnbaar niets aan de situatie veranderen. Het is een feit: jouw dag ziet er zó uit.

 

 

 

In blog nr. 37 leerde ik je hoe je een bepaald gedrag bij een fobie bewust kon loskoppelen: door de specifieke oogbeweging, waarbij je die verbindingskabel doorknipt.

Het is onbegonnen werk om op die manier al je gedragingen los te koppelen.

Het woord “bewustwording” is in mijn blogs al zo vaak gevallen.

Als je je bewust wordt van de kracht van de gedachten en je beseft dat jij de directeur-generaal bent van heel je bedrijf, kan jij beslissen hoe je leven verloopt!

Uit elke gedachte komt een keuze voort,

die leidt tot dezelfde handeling en gedraging

waardoor eenzelfde ervaring ontstaat,

die een bepaald gevoel met zich meebrengt

waardoor er opnieuw dezelfde gedachte komt …

 

Pas door het “weten” dat dit zó verloopt

kan verandering tot stand komen!!!

 

Blijf je dus je leven leven als een robot, draai je constant in een vicieuze cirkel en blijft je overkomen, wat je altijd overkwam. Door de steeds weerkerende handelingen voel jij je elke dag hetzelfde.

Omdat er geen veranderingen aangebracht worden, wordt gisteren je morgen … dus is je verleden in werkelijkheid je toekomst … Zéér voorspelbaar …

De kracht van de gedachten bestaat erin dat jij bewust anders gaat denken: het ligt enkel aan jou.

 

Conditionering

 

In blog nr.7 had ik het over Pavlov en zijnen hond!

Helaas zijn wij ook het slachtoffer van conditionering. Zoveel normen en waarden zijn met de moedermelk en de paplepel ingegeven. We worden erop gepakt, wanneer we er ons niet aan houden.

Door dit denken creëer je dezelfde hersenactiviteit die dezelfde verbindingsdraden (hersencircuits) activeert, waardoor dezelfde hersenchemie ontstaat die cruciaal werk verricht in alle onderdelen van je hersenen. Je lichaam blijft onveranderd: pijn blijft, stress hoopt zich op, je weet van geen hout meer pijlen te maken!

 

Jij kan dit veranderen

 

Daarvoor echter moet je uit je comfortzone komen en het oude vertrouwde durven loslaten.

Hoe???

de kracht van de gedachten

 

Je huidige persoonlijkheid heeft je huidige persoonlijke realiteit gecreëerd, wat jij ‘je leven’ noemt: niemand anders!!!

Dàt betekent, dat wanneer jij een nieuw leven  wil, je ernstig moet gaan nadenken over de gedachten die je hebt gedacht en ze moet veranderen.

Je oude manier van denken, leverde je niet het gewenste resultaat op, dus:

benut de kracht van de gedachten:

waardoor je nieuwe keuzes gaat maken,

nieuwe activiteiten gaat ondernemen,

waardoor je nieuwe ervaringen gaat opdoen

die je een heel ander gevoel gaan geven.

 

Uit dat nieuwe gevoel spruit een kersverse gedachte voort die je persoonlijke realiteit gaat beïnvloeden.

Vóór je het doorhebt, bevind je je op een totaal andere weg!

Verlaat het oude pad. Geef nieuwe impulsen aan je hersenen zodat het raderwerk in je hoofd anders gaat werken.

Stop met gewoontehandelingen, die voortkomen uit je conditionering.

 

Je hersenen zijn je bondgenoot

 

Jij bepaalt wàt je denkt. Gedachten zijn vrij!

Je hersenen zijn in staat enorme hoeveelheden gegevens te verwerken en de binnengekomen informatie te verbinden met de zenuwcellen. Al het nieuwe dat je leert is dus telkens een nieuwe verbindingsdraad. Je kan je geheugen raadplegen, omdat er een langdurige verbinding is tussen de cellen.

Blijf je constant  hetzelfde denken, blijft de verbinding intact.

Ga je nu bewust constant nieuwe, positieve dingen denken, gebeurt er hetzelfde. Er worden nieuwe draden gelegd, waardoor jij verandert.

Binnen enkele luttele seconden kan je nieuwe verbindingen maken in je hersenen en deze in stand houden door herhaling. Leer nieuwe dingen, ga anders denken, waardoor je fantastische ervaringen opdoet. Zo stimuleer je nieuwe hersenactiviteiten enkel door je denken. Zie je nu welke de kracht van het denken is?

Als je vaak genoeg hetzelfde herhaalt wat je leerde, versterk je de verbindingsdraden (hersencircuit) die je volgende keer gaan helpen, om je het te herinneren.

Oefening baart kunst.

Blijf het nieuwe er in hameren.

Laat het oude vertrouwde los, het was een blok aan je been.

 

de kracht van de gedachten

 

Via deze link kan je contact met me opnemen indien je persoonlijk gecoacht wenst te worden.

Gedachten zijn vrij … echter niet zonder gevolgen (42)

Gedachten zijn vrij … wordt gezegd! En … het is waar! Jij màg écht denken wat je wil, niemand houdt je tegen.

 

gedachten zijn vrij

 

 

 

Ongelimiteerd en onbelemmerd kan je door het luchtruim van de gedachten vliegen.

 

 

 

 

 

Het lijkt wel of de hele wereld aan je voeten ligt. Wàt je ook denkt, je hoeft er aan niemand rekenschap van te geven of verantwoording af te leggen, niemand heeft commentaar, veroordeelt je, neemt je iets kwalijk! Héérlijk toch …

Maar waar je niet bij stilstaat is, dat elke gedachte met een welbepaald gevoel verbonden is.

In de vorige blogs kon je leren dat wanneer je een oordeel uitspreekt, er automatisch ergernis besteld èn feilloos geleverd wordt.

Wanneer je iets verwacht, komt er teleurstelling opzetten.

Meermaals heb ik herhaald dat niets of niemand je gelukkig of ongelukkig kon maken: enkel hoe jij daarover denkt, bepaalt wat het met je doet.

Niemand kan je iets aandoen: het is je eigen keuze: gedachten zijn vrij!!!

 

Een gedachte is een bestelbon.

 

Gevoelens hebben eigenlijk allemaal dezelfde waarde: ze zijn wat ze zijn.

Woede, haat, nijd, ergernis zijn even oké als dankbaarheid, blijheid, vriendelijkheid. Een gevoel dat je beleeft is gewoon van jou. Je zou kunnen zeggen dat gevoelens neutraal zijn. Niet goed  – niet slecht.

Maar … als je dat gevoel gaat ‘belichamen’ dan wordt het zichtbaar: je bent boos en voegt daar een actie aan toe: je gaat slaan, dan wordt het ingekleurd.

Je mag woedend zijn, maar je gaat niet stampvoeten. Ben je teleurgesteld, ga je niet verbaal verwijten. Je mag machteloos zijn, maar je gaat niet met servies smijten!

Een emotie is dus eigenlijk een ‘zichtbaar geworden’ gevoel. Dan zijn we niet goed bezig. Dan krijgt het een kleur, een waarde.

 

 Elke beleving is oké.

gedachten zijn vrij

 

 

Telkens jij je zin begint met: ik ben … of: ik voel me … praat je over jezelf. Dàt is prima. Daar heeft niemand enige commentaar op te geven, maar hoeft zich ook niet aangevallen te voelen door jouw beleving.

 

 

Jouw gevoel is nooit de schuld van wat een andere daarbij denkt of ervaart.

Helaas maken veel mensen dit onderscheid niet. De verwijten zijn dan niet uit de lucht: “het zal weer wel allemáál mijn schuld zijn zeker!!!”

 

Niemand heeft schuld aan dat wat een ander beleeft!

De gedachte die iemand op dàt welbepaald moment heeft over een reële situatie, levert hem een gevoel op.

Dus niet de omstandigheid bepaalt wat je voelt, enkel wat jij daarover en daarvan denkt en gedachten zijn vrij.

Heel ons leven hebben we de schuld bij een ander gelegd:

 • Een slechte jeugd gehad
 • Misbruikt
 • Een agressieve vader
 • Een slecht huwelijk
 • Moeilijke kinderen
 • Geldnood

Zolang we zó blijven denken, zijn we de speelbal van anderen. We zitten er constant met ons vel tussen.

 

Word een getuige

 

gedachten zijn vrij

 

Een getuige is een toeschouwer. Hij is neutraal. Hij kijkt naar iets. Wat gebeurd is, is eigenlijk de-ver-van-mijn-bed-show. Hij blijft objectief. Het komt niet binnen, raakt hem niet. Vandaar dat niets hem uit zijn evenwicht haalt.

 

 

Ga eens na bij jezelf hoe vaak je problemen van een ander tracht op te lossen. Je geeft je mening, je standpunt … je vereenzelvigt je haast met de situatie.

De uitdrukking: “bemoei je er niet mee, het zijn je zaken niet” kan grof en onbeleefd overkomen.

Maar eigenlijk is het wel juist. Je hebt genoeg aan je eigen leven, zonder dat je nog eens goede raad gaat uitdelen aan anderen. Voor een ander is het meestal heel duidelijk hoe iets moet afgehandeld worden: “de beste stuurlui staan aan wal”.

Maar niet enkel goede raad geven, is uit den boze, maar ook je zorgen maken wat anderen van jou denken!!!

Een bepaald gebeuren gaat zo zijn eigen leven leiden en neemt ongeziene proporties aan. Je voelt je rot, ellendig, je zit aan het eind van je draad, je kan niet meer …

 

Slechts twee soorten gedachten

 

Elk gevoel is neutraal, leerde je net! Het is maar wat het is: jij hebt er bewust voor gekozen. Maar gedachten zijn niet neutraal: er zijn positieve gedachten of negatieve. Daartussen is niets anders: half om half bestaat niet. Het is het éne of het andere.

 

gedachten zijn vrij

 

Je bent een zwartkijker of je ziet het leven door een roze bril.

                                       Je bent optimistisch of pessimistisch.

 

Dus de aard van de gedachte roept een gevoel op. Jij mag bepalen hoe je denkt over iets: gedachten zijn vrij.

Het grappige is dat alle gevoelens hetzelfde koetswerk of carrosserie bezitten. Uiterlijk is er geen verschil, maar binnenin zit een verschillende motor.

In je ene hand heb je ‘Duracell’  batterijen en in de andere dezelfde grootte en vorm van ‘de witte producten’.

Schijnbaar zijn ze volledig hetzelfde: maar in de eerste zit veel méér kracht, ze gaan langer mee.

Zo is het ook met de gevoelens: er zijn er waarvan je een boost krijgt, waarmee je op vleugels of kousenvoeten door het leven gaat. Anderen sleuren je door de dag, je bent blij dat je de avond weer gehaald hebt.

Wanneer jij positieve gedachten produceert, krijg je de bijpassende gevoelens: de boost. Je kan het leven aan!!!

Alles draait dus enkel rond de keuze van je gedachten in die bepaalde situatie. Dus gedachten zijn vrij, maar er hangt een touwtje aan vast met een welbepaald gevoel.

 

Draai je denken

 

Gelukkig zijn hangt dus enkel van jou af!

Je kan nooit iemand of iets de schuld geven van wat jij nú beleeft. Daarom is het zo belangrijk dat je weet waarom je vaak opgezadeld zit met een hoop zwaarte, die bij wijle soms zelfs op je adem trapt.

Herhaaldelijk vertelde ik dat niemand je iets kan aandoen, je bent nooit het slachtoffer van een situatie: jij laat het toe gewoon door dààrover negatief te denken.

Besef je nu over welke immense kracht je beschikt om je leven de goede kant op laten te gaan? Om een zielsgelukkig mens te zijn onder alle omstandigheden van je leven?

 

Je hebt nu stof tot nadenken!

Hoe de wind ook staat in je leven: jij bepaalt welke kant je uitgaat.

“Niet de wind, maar de zeilen kan je naar je hand zetten”

“De golven kan je niet beheersen, maar je kan leren surfen”

 

gedachten zijn vrij

 

Via deze link kan je me bereiken indien je persoonlijk gecoacht wil worden.

 

Hier en nu: wat betekent het concreet? (41)

Hier en nu … je hoort tegenwoordig haast niets anders meer: je moet hier en nu leven om gelukkig te zijn.

 

hier en nu

 

 

Het huidige moment beleven blijkt niet altijd een evidentie te zijn. Het probleem is dat we ons niet bewust zijn op welk punt we lineair onze tijdslijn beleven.

 

 

 

 

 

Een leven verloopt lineair: op een lijn. Die lijn die begint in het verre verleden, gaat onopgemerkt over in het huidige moment en zo naar de toekomst. Dat stuk heeft zich aan ons nog niet geopenbaard en blijft dus geheim en onbekend. Deze toekomst is voor velen een bron van nieuwsgierigheid, mogelijk zorg, angst, onzekerheid.

Iets waar de meesten onder ons het moeilijk mee hebben.

 

hier en nu

 

 

We willen zo graag grip hebben op de gebeurtenissen, de teugels zelf in de hand hebben … zelf kunnen bepalen wat ons overkomt en welke richting het moet uitgaan …

 

 

 

Helaas kan dit niet. We hebben enkel het huidige moment waar we bewuste keuzes kunnen maken. Mensen realiseren zich dit te weinig.

Ze leven constant in het verleden of maken zich onnodig zorgen over de toekomst. Geen van beiden deugd.

Het is: óf … òf      nooit     én … èn!!!

 

Er bestaat enkel een “NU-moment”

 

Zet je eens even rustig in de zetel, nadat je de volgende opdracht gelezen hebt:

Concentreer je nu op jezelf.

Je zit heel ontspannen in je zetel. Op dit eigenste moment, los van de omstandigheden, los van de buitenwereld, rustig, eventueel met een drankje naar keuze en de mogelijkheid om nu nieuwe inzichten op te doen, niemand die je stoort of opeist, ben jij nu gelukkig?

Het antwoord móet ja zijn!

Je bent niet geketend, geboeid, niemand wurgt je, je hebt de vrijheid om op te staan uit je zetel …

Zou ik het je nu drie keer na mekaar vragen, bleef je “ja” zeggen.

Waarom ben je dan niet altijd gelukkig??? Ik heb niets aan je leven veranderd en toch zeg je waarheidsgetrouw ja.

Ik heb je heel bewust in het hier en het nu gebracht. Op dit moment is er niets dat je ongelukkig maakt. We beschikken enkel maar over nù-kes. Elk nu-moment rijgt zich aan elkaar als parels van een halssnoer. De nu-momenten worden minuten, dagen, weken, maanden, jaren, een heel mensenleven lang.

 

hier en nu

 

Er is maar één levensenergie en die kan je maar op één moment gebruiken. Je kan je hele leven maar be-leven in één enkel ogenblik: het nu-moment. Er is niets anders!!! Dàt moment bevindt zich in het hier en nu.

Het grote probleem is dat je je zelden in dàt moment bevindt: je zit met je gedachten in het verleden of je maakt je al onnodig zorgen over de toekomst. Zit je te denken aan wat gebeurde of denk je aan wat zou kunnen gebeuren, kan je onmogelijk in het hier en het nu zijn.

Je sleurt je verleden dan in je rugzak mee en deze belet je om vrij en onbelast te genieten van het nu. Of je stopt al je energie in het zorgen maken voor iets dat misschien héél anders zal lopen dan waar jij bang voor was en daardoor word je leeggehaald.

 

Waar bevind je je op je levenslijn?

 

Dus in het hier en nu leven betekent gewoon: je bewust zijn van waar je nu mee bezig bent. Is er iets dat je nu belet om gelukkig te zijn? Neen!!!!

Alles wat vroeger gebeurde speelt zich steeds opnieuw op je netvlies af. Dit bedoelde ik dus met puin ruimen (blog nr. 36)  Je kan alleen maar leren uit wat je overkwam. Geef het de plaats die het maar heeft en sleur de zwaarte van de emotie niet met je mee. Het is een blok aan je been.

De toekomst moet nog komen. Lig dus nu al niet wakker van het zorgen maken om wat er misschien zal komen. Mogelijk komt het nooit en heb je jezelf weken, maanden elke vreugde van het nu-moment ontnomen.

Aan je verleden kan je niets meer veranderen.

De toekomst mag je mee bepalen door de keuzes die je nu maakt.

 

Een aanrader …

 

 Louise Hay  geeft het zo prachtig weer in haar boek Leef nu:

 

Het moment van macht

is altijd het  huidige moment.

Dit moment is het enige dat we hebben.

Wat we nu besluiten te denken, te geloven en te zeggen

creëert de ervaringen van morgen, die van volgende week, die van volgend jaar, enz.

Als we ons nu, op dit moment,

op onze gedachten richten en op de dingen die we geloven

en we kiezen die gedachten met zorg en liefde,

zoals we een cadeau voor een goede vriend zouden uitzoeken,

dan hebben we de macht

om onze eigen koers te varen in het leven.

Als je je op het verleden richt,

heb je weinig energie over voor het huidige moment.

Als je je op de toekomst richt, leef je in een droom.

 

Het enige moment dat werkelijk bestaat,

is het huidige.

 

Dit is het moment

waarop je begint met je veranderingsproces!

 

 

 

Jouw inspraak

 

Gevoelens heb je niet in de hand, gedachten wél.

Enkel dàt waar jij aan denkt, kan je ook (opnieuw) beleven via een gevoel.

hier en nu

 

 

 

Je bestelbon.

Wat je online bestelt, wordt feilloos bij je thuis geleverd.

 

 

 

 

Het is maar hóe je aan iets denkt, waardoor er rechtevenredig een gevoel oproepen wordt. Als je dus steeds positief aan iets denkt, ook al is/was het niet zo leuk, kan je hier en nu gelukkig zijn.

 

Enkel jij bepaalt wat er geleverd wordt uit het hele pakket gevoelens. Ze zijn allemaal aanwezig: zoals in een magazijn, waar alles beschikbaar is. De magazijnier haalt maar dàt uit het rek, wat op de bestelbon vermeld staat.

 

Dus iemand of iets buiten jezelf kan je nooit ongelukkig maken!!!

 

In elke omstandigheid van je leven heb jij de teugels in de hand, kan je je leven die richtig uitsturen, die je gelukkig maakt.

Daarvoor is wel vereist dat je stopt met de zielepoot uit te hangen, dat je je blijft wentelen in je slachtofferrol, het “arme-ikjes”- gedrag.

Ik stel vast dat sommige mensen zo graag willen dat een ander zich er wel degelijk van bewust is, hoe erg ze het hebben in het leven …

 

Leven in het hier en nu is dus enkel een keuze van jezelf!

Waarvoor kies jij? De kracht van positief denken blijft geldig!!!

 

hier en nu

 

Via deze link kan je me persoonlijk bereiken indien je persoonlijk gecoacht wilt worden.

Je balans vinden en behouden: stop met verwachten (40)

Je balans vinden en behouden gaat niet vanzelf. Je raakt zo vlug uit evenwicht omdat je niet weet waardoor het komt.

 

 

balans vinden en behouden

Het lijkt vaak of anderen de touwtjes van je leven in de hand hebben. Je balanceert op het touw dat bepaald wordt door de omstandigheden. Schijnbaar ben je machteloos …

 

 

 

Eigenlijk geef je je zeggenschap uit handen: je stelt je heel kwetsbaar op door een specifiek gedragspatroon. Het gebeurt echter onbewust, omdat je deze inzichten van niemand meekreeg. Je ouders leerden je het niet. Opvoeders, leerkrachten en de maatschappij gaven je deze waarden nooit mee …

Iedere keer stort je in dezelfde valkuil! Er gebeurt iets/of net niet en jij bent zo teleurgesteld. Op dat moment lijkt het of je steeds dieper wegzakt. Je beseft dat je aan het schuiven bent, maar je had niet door wanneer of waardoor het precies gebeurde.

Schijnbaar is er geen weg terug …

Telkens lijkt het of er een onzichtbaar luik onder je voeten opengaat en de val is onmogelijk te voorkomen.

 

Je bent in een verwachtingspatroon gestapt

 

Verwachten wil zeggen: ervan uitgaan dat die andere weet wat jij net , op dit eigenste moment ohhhhh zo graag zou hebben, zonder je mond open te doen. Je gaat ervan uit dat die andere helderziend, heldervoelend, helderdenkend is. Maar die persoon wéét het niet en dààrom komt hij ook niet aan je verlangens tegemoet.

Doe je mond open en prààt!!! Een “neen” heb je, een “ja” kan je krijgen.

 

“Ja, maar ik heb het al 100 keer gevraagd en het wordt niet gedaan …”

 

Geef te kennen wat je graag hebt. Een dialoog is de enige manier om eruit te komen.

Mogelijk beletten pijnlijke ervaringen uit het verleden je om voor jezelf op te komen. Telkens denk je terug aan die momenten dat je instortte. Je balans vinden en behouden lijkt een zware opgave, omdat je niet weet in welke hoek het gevaar schuilt.

Aan elke verwachting is een gevoel gelinkt.

Bij een oordeel is het ergernis, zoals je leerde in de vorige blog … Het jaagt je de gordijnen in.

Bij een verwachting is het prijskaartje: teleurstelling. Die twee zijn onafscheidelijk.

Dit gevoel boort je de grond in.

180° de andere kant op!!!

 

Stop dus met verwachten

 

Mag je dan echt niets verwachten?

NEEN!!!

Afspraken maken is iets heel anders: dan geven beide partijen hun mening te kennen, er is overleg en ze geven hun akkoord om iets al of niet te doen.

 

Balans vinden en behouden

Zolang schansspringers  helemaal bovenaan op het plankje zitten en hun ski’s glad maken, gebeurt er niets.

Het is pas op het moment dat ze recht komen, dat de afdaling begint: dan is er geen weg terug. Ze maken snelheid om dan in een vrije val zo ver mogelijk op de grond te komen.

 

Dit gebeurt er in jouw leven ook. Je kan nooit naar benden storten wanneer je stevig zit, wanneer je afspraken maakt.

Verwachten is je in het ijle begeven, je hebt geen enkele houvast, want de andere weet niet wat er in je hoofd omgaat.

 

Teleurstelling komt:

als je dit verwacht en het toch uitblijft …

 

Aandacht wensen

Bevestiging willen krijgen

Dankbaarheid mogen ervaren

Gerespecteerd worden

Verbaal uiten van waardering

Een letterlijk schouderklopje

Een figuurlijk schouderklopje

Bezorgdheid en betrokkenheid willen ervaren

Spontaan handelen uit zichzelf

Spontaan iets voor jou doen

Een knuffel krijgen

Anderen willen veranderen/heropvoeden

De hulp moet van anderen komen

Uit zichzelf moeten ze weten:

– wat jij van hen wil

– hoe jij iets graag hebt

– hoe goed je bent

– hoeveel je ervoor gedaan hebt

Dat ze jouw tekorten/onzekerheden in evenwicht brengen en/of aanvullen

Niet alles telkens moeten vragen/zeggen

Dat je partner wéét hoe je graag hebt dat er met je gevrijd wordt!!!

Of … nèt niet … en het zo ook telkens doet!!!!

 

Merk je nu hoe vaak je iets verwacht, zonder dat jij je daar echt bewust van bent?

Je balans vinden en behouden, kan dus wanneer je bij jezelf te rade gaat, hoeveel onuitgesproken verlangens je koestert.

Zo kan je zien waar het luik zich bevindt dat je voorheen niet zag.

Daardoor voorkom je dat je weer naar beneden stort en de bittere pijn van de teleurstelling ervaart.

 

De kracht van de teleurstelling

 

Niemand kan je verplichten een bepaald gevoel te hebben!!! Dit is je eigen keuze!

Wanneer je teleurstelling toelaat, want niemand kan je iets aandoen (weet je nog?) dan gebeurt er iets uitzonderlijks.

Denk even aan een bakker die een bol deeg in zijn hand heeft: deze blijft onveranderlijk en als hij gebakken wordt, is de kans groot dat hij steenhard uit de oven komt.

 

balans vinden en bewaren

 

Voegt hij er echter gist aan toe, gaat het deeg rijzen, het krijgt 3 à 4 keer zijn oorspronkelijke volume.

Water kan van grond een moeras maken of drijfzand.

Gist en water zijn in staat drastische veranderingen aan te brengen in de omgeving.

Teleurstelling doet net hetzelfde.

De deur naar het verleden wordt automatische geopend en alle rotzooi die je niet opruimde, komt in drievoud naar boven.

Het werkt als de gist in het deeg, het water in het moeras, het drijfzand.

Je voelt je weer het slachtoffer, het “arme-ikje”, het sukkeltje.

Er wordt als het ware zuurstof toegevoegd aan de brand die in je woedt en het werkt vernietigend. Je legt voor de zoveelste keer de schuld en de oorzaak bij de anderen.

 

balans vinden en bewaren

 

 

 

Vind je in een woestijn water ontstaat er een oase.

 

 

 

 

 

Het kan bij jou ook een oase worden. Besef dat enkel jij je gemoedsrust in handen hebt. Zo kan je je balans vinden en behouden.

Controleer jezelf zeer streng: kijk of de gedachte die je nu hebt een verwachting is, waar een ander niets van weet. Jij bepaalt wat je denkt. Enkel door jouw gedachte wordt een gevoel opgeroepen. Gevoelens moeten eigenlijk besteld worden door een gedachte.

Aangezien jij de “bestelbon” invult, krijg je wat je vroeg.

Er komt nooit een gevoel zomaar opzetten, tenzij jij eerst aan iets gedacht hebt.

“Ik ben depressie en ik weet ‘bij God niet’ hoe dit komt.”

“Ik heb een burn-out en weet niet hoe dit zo ver kon komen.”

Snap je dat dit écht niet kan?

Een gouden raad:

 • ga je verleden opruimen (blog nr. 36)
 • stop met oordelen (blog nr. 39)
 • weiger in een verwachtingspatroon te stappen, zodat teleurstelling uitblijft!

Je balans vinden en behouden is dan de beloning voor je bewustwording.

 

Koester de inzichten die je hier meekrijgt als een edelsteen.

Pas de kennis toe en het wordt wijsheid!

 

balans vinden en bewaren

 

Via deze link kan je contact met me openen, indien je persoonlijk gecoacht wil worden.

Innerlijk evenwicht bewaren: oordeel niet over anderen (39)

Je innerlijk evenwicht bewaren is een hele kunst. Om de haverklap voelen we ons wankelen, al stak er niemand een vinger naar ons uit …

 

innerlijk evenwicht bewaren

 

 

Ook al lijken we stabiel en stevig op onze “pootjes” te staan, komen we heel weerbaar en mondig over, soms blijkt er héél weinig nodig te zijn om ons uit ons evenwicht te halen.

 

 

 

Schijn bedriegt: het is niet altijd wat het lijkt. Uiterlijk vertrek je geen spier, maar vanbinnen viert een tsunami hoogtij. Doorgaans heb je echt niet door wat de aanleiding was.

 

Zo maar van de kaart geveegd …

 

Stel: er is een meningsverschil.

Wat aanvankelijk rustig begon loopt al gauw uit de hand. Beide partijen gaan in verweer omdat ze van hun gelijk overtuigd zijn. Alles wordt uit de kast gehaald om de andere op àndere gedachten te brengen. Dit schijnt niet te lukken en roept voor beiden een naar gevoel op: ergernis.

Deze ergernis jaagt je de gordijnen in. Hoe is het toch mogelijke dat de tegenpartij dit nu niet wil inzien, het is toch zo klaar als een klontje. Al je argumentatie wordt zo maar van de kaart geveegd en je innerlijk evenwicht bewaren is onmogelijk. Je verliest de discussie en moet machteloos toekijken hoe de andere zijn slag thuishaalt.

De ergernis blijft knagen.

 

innerlijk evenwicht bewaren

 

 

Stel je even een Chinese vaas voor die – in tegenstelling tot deze – aan de achterkant effen blauw is en aan deze kant het bloemmotief heeft. Visualiseer je nu dat er 360 mensen in een cirkel rond die vaas zitten.

 

 

 

Elkeen ziet iets anders van de vaas, naar gelang de plaats waar hij zich bevindt op de cirkel. Daardoor heeft iedereen gelijk.

Op 12 u ziet men een effen blauwe vaas, het bloemmotief op 6 u, of half-en-half wanneer men op 3 u zit of net andersom op 9 u.

Jij kan niet anders dan zien wat je ziet vanop de plaats waar jij je bevindt. Deze plaats wordt bepaald door je geleefde tijd, je opvoeding, man of vrouw, je waarden en normen, je kennis, je ervaringen, je wijsheden …

Maar de 359 anderen kijken eveneens vanuit hun standpunt met hun achtergrond, waardoor ze een andere invalshoek krijgen bij hetzelfde gegeven.

Verlies je dit uit het oog, ga je discussiëren om je gelijk te halen, want jij hébt inderdaad gelijk:

je vindt dat … (het niet kan, dit echt niet mogelijk is, het niet eerlijk is …)

Door deze drie woorden te gebruiken, geef je aan je onderbewustzijn de opdracht in verweer te gaan, om te strijden. Alle mogelijke argumentatie wordt uit de voorraadkast gehaald om de andere te overtuigen.

Het enige resultaat is het gevoel van ergernis, dat jij eraan overhoudt.

 

Je innerlijk evenwicht bewaren kan dus enkel maar met een andere strategie.

 

Vervang je nu “ik vind dat …”  door: “ik stel vast dat …”  geef je een heel ander signaal aan je onderbewustzijn. Op deze manier ga je niet in strijd met de andere, maar er komt een dialoog. Je onderbewustzijn moet niet in verdediging gaan, want er is geen inbreuk gepleegd op de geloofwaardigheid, dus stelt het zich open om de horizon te verruimen. Er zijn veel meer mogelijkheden om naar diezelfde vaas te kijken en zo blijkt dat iedereen gelijk heeft.

Je hebt geen toegeving moeten doen, het is niet zo dat de andere weer maar eens gelijk moest hebben … Er is vrede vanbinnen, want je hebt uit eigen vrije wil de kans gekregen om een standpunt in te nemen.

 

Niemand of niets kan je uit je evenwicht halen

 

We leggen in de meeste gevallen de schuld bij iemand anders:

omdat die persoon iets zei of deed, of het nèt niet zei of iets niet deed, ben jij totaal van de kaart.

Dit is onmogelijk!!!

 

innerlijk evenwicht bewaren

 

 

Niets buiten jezelf is in staat om je uit evenwicht te halen: het is jouw keuze wanneer je dit toestaat. Men kan jou niets aandoen. NIETS!!!

 

 

 

 

Enkel hoe jij daarover denkt, bepaalt wat het je doet. Als “je vindt dat …”  ga je op je strepen staan. Eigenlijk spreek je dan een oordeel uit. Een oordeel is altijd en alleen jouw standpunt. Je toets de waarheid van de andere met jouw visie. Matchen die twee niet, gaan de popjes aan het dansen. Je innerlijk evenwicht behouden is dan uitgesloten. Door de ergernis te voelen, krijg je nog een horde van andere gevoelens in je kielzog: teleurstelling, machteloosheid, woede, verdriet, onbegrepen-zijn, tekort gedaan, ondankbaarheid (jij doet toch zóveel voor die andere …)

Zie je dus de bui al hangen?

Slechts drie woordjes vervangen door vier bewuste, maakt een wereld van verschil.

Dan zie je het grote geheel.

 

 

innerlijk evenwicht bewaren

 

Voor baby’s bestaan er in de handel dergelijke popjes die onderaan rond zijn met een verzwaarde bol binnenin. Wanneer de baby tegen het popje duwt, gaat het schommelen, maar na een tijdje herstelt het zich en komt weer perfect in evenwicht.

Zo zou ook jij in het leven moeten staan.

De omstandigheden van het leven geven je forse duwen en je gaat heen en weer. Maar met het juiste inzicht herstel je je evenwicht in een mum van tijd. Je innerlijk evenwicht bewaren is dan slechts een fluitje van een cent.

Ben jij buigzaam als riet: het herstelt zich na een windvlaag

of

ben je een eik, die bij een hevige windhoos breekt?

Je kan koppig aan iets vasthouden en dan wordt het steeds knokken voor het behoud, of je kan soepel zijn en je openstellen voor nieuwe mogelijkheden, zonder in te boeten aan eigenwaarde.

Vaststellen dat … is een belangrijke stap.

Laat je eigen standpunten geen onophoudelijke bron zijn van ergernis zijn, die je reilen en zeilen bepalen. Wéét dat je gelijk hebt, stop dus met ervoor te knokken.

Stel je open voor een enorme waaier aan andere evenwaardige inzichten.

Je innerlijk evenwicht bewaren is bewustwording. Laat oordelen achterwege en je bent heel aardig op weg.

Alleen jij bepaalt wat je laat binnenkomen en hoe je houding zal zijn, onder reële omstandigheden van je leven.

In de volgende blog neem ik je mee voor een nieuwe uitdaging, dan verneem je hoe je teleurstelling uit je leven kan bannen.

 

Word je bewust van je enorme kracht om in balans te komen, te zijn en te blijven.

Het ligt énkel aan jou!

innerlijk evenwicht bewaren

 

Via deze link kan je contact met me opnemen om persoonlijk gecoacht te worden.

De zin van dromen: een noodzaak voor het verwerkingsproces (38)

Wat is de zin van dromen? Waarom dromen we? Over de betekenis van de scene die je droomt, vind je genoeg artikels waar daar uitgebreid aandacht aan besteed wordt.

 

de zin van dromen

 

In je droom vereenzelvig  je je altijd met wat je droomt. Tijdens je droom ben je nog nooit op het idee gekomen dat je droomt. Pas ’s morgens, wanneer je uit je droom ontwaakt bent, realiseer je je dat het een droom was en geen werkelijkheid.

 

Meermaals word je wakker en soms besef je hoe blij je bent dat het mààr een droom was.  Je hebt dan afstand genomen van wat er gebeurde, je zit er niet meer in. Er is een leemte ontstaan, waardoor je kan zien dat het slechts een droom was.

 

Wat is de zin van dromen?

 

Waarom kunnen we niet een hele nacht in een keer doorslapen, zonder dromen? Je zou toch denken dat je dan pas werkelijk uitgerust bent. Elke mens droomt, al kan je je droom niet altijd, of maar zelden herinneren. Enkel wanneer je in paniek wakker schiet, kan je je de eerste minuten kristalhelder herinneren, waarover het ging. Mogelijk doe je het licht aan om op ‘je effen’ te komen, hou je even een plaspauze, om dan eigenlijk onrustig weer te gaan slapen.

 

de zin van dromen

 

 

 

Kids roepen op zulke momenten op mama, ze hebben geborgenheid nodig en geruststelling. Ze willen de zekerheid dat ze er niet alleen voor staan, dat iemand voor hen de nare droom vangt.

 

 

 

 

 

Elke mens wordt overdag met zoveel impressies geconfronteerd. Veel wordt bewust opgenomen, maar het onderbewustzijn registreert een oneindig aantal keren méér details. Helaas wordt daar niets mee gedaan. Vanuit impressie moet expressie ontstaan. Wat binnenkomt moet op de ene of andere manier verwerkt worden.

Dat is de wisselwerking om een gezond evenwicht te behouden. Na een inademing volgt automatisch een uitademing. Wat binnenkomt moet er weer uit … daarom niet in dezelfde vorm …

Er is beweging: trilling, frequentie … het moet stromen …

Je kan niet blijven verzamelen, stockeren, want dan puilt je bergruimte uit, je huis wordt te klein.

De zin van dromen is dus opruimen wat je niet meer nodig hebt. Omdat je het overdag niet bewust doet, blijf je met zoveel mentale ballast zitten.

 

De nachtploeg

 

Terwijl je slaapt gaat ‘de nachtploeg’ aan het werk. Er wordt gepoetst en vuilnisbakjes worden leeggemaakt. In de papiermandjes kunnen recente papieren liggen of al wat oudere, naar gelang er manueel geruimd werd. Alles gaat weg. Het moet clean zijn. Zo wordt er ruimte gecreëerd voor iets nieuws.

In je dromen ga je opnieuw beleven wat je recent of langer geleden meemaakte, omdat iets je ‘vandaag’ triggerde. Zo wordt een oud dossier, een “Cold case” opnieuw uit de rekken gehaald en definitief afgewerkt, zodat er “Closed” op de doos kan geschreven worden. Je móet er opnieuw door. De herinnering aan wat gebeurde is niet bezwarend, maar het hoofdstuk moet afgerond zijn en de plaats krijgen die het mààr gehad heeft in je leven. Daar heb ik het in vorige blogs al over gehad. Leer je levensles.

 

Getuige worden …

 

Zolang je je vereenzelvigt met wat er gebeurt, zit je er met je vel tussen. Dàn doet iets pijn. Als je aan je jeugd denkt, kan je deze niet zien als iets dat iemand anders overkomen is. Je kan niet van op een afstand kijken als een ooggetuige.

Wanneer je aan je jeugd terugdenkt, kan je dit niet zien als iets dat los van jou staat: je bent er onverbrekelijk mee verbonden. Je voelt opnieuw alle vreugden en pijn, de bitterheid, het onbegrip, de machteloosheid …

Je roert in een helder meer en alles wordt opeens heel troebel: je haalt alle bezinksels naar boven: het wordt een modderpoel.

Maar kijk je echter terug op je jeugd als een droom, als een film die zich voor je ogen afspeelt en waar je je niet mee vereenzelvigt, waar je enkel een ooggetuige van bent, dan geeft dat een heel subtiel inzicht in jezelf. Jij bent het dan niet die erin voorkomt, je staat erbuiten. Je bent iemand anders.

Op dat moment kan er veel gebeuren.

Je jeugd is dan een droom waar je nú naar kan kijken, zonder dat het je nog uit je evenwicht haalt.

Zo zie je de rode draad door je leven lopen, het ‘waarom’ dat nèt dat gebeurde wat moest gebeuren. Je wordt ànders.

Dingen die je toen in een bepaald daglicht zag, zien er als buitenstaander, als getuige nu zo heel anders uit.

 

de zin van dromen

 

Dat is bewustwording.

Zou je vanaf vandaag alles wat je je herinnert vanuit het verleden en de hedendaagse impulsen afwerken en opruimen, zou ‘de nachtploeg’ veel minder werk hebben.

Wees dus dankbaar voor je dromen. Terwijl jij slaapt worden je mentale zolder en kelder leeggemaakt: dit is de zin van dromen.

Eigenlijk is het dus helemaal niet belangrijk wat elk fragment uit je droom betekent … Uit nieuwsgierigheid kan je wel even bij mijn collega’s gaan kijken. Leuk om te lezen, maar het helpt je niet echt vooruit.

Ga maar even Googelen: Betekenis van dromen! Lichaam en geest: dromen uitgelegd …

We kunnen dus werkelijk niet zonder dromen: we zouden volledig mentaal uit evenwicht geraken.

Moest je in staat zijn zélf orde op zaken te stellen en àlles per dag (én alles uit je verleden) af te werken, zou je je dromen niet nodig hebben. Je zou roerloos een ganse nacht in dezelfde houding slapen en met een propere lei telkens je nieuwe dag beginnen.

Helaas … weinigen hebben dit punt ooit bereikt …

Zelfs je hond lukt het niet … zag je hem al eens in zijn slaap rennen met zijn vier pootjes, alsof de duivel hem op de hielen zat? Grappig hé! Waar zou zijn droom over gaan???

 

Jij  bent je lichaam niet

 

Zolang jij je vereenzelvigt met je lichaam, lijd je.

JIJ bent je lichaam niet: “jij bent jij” en het lichaam is het voertuig waarin jij je kan materialiseren in deze wereld. Wanneer je in staat bent dit onderscheid te maken, gaat er plots een nieuwe wereld voor je open.

 

de zin van dromen

 

Verbeeld je even dat jij letterlijk voor je auto staat: je beseft dat er twee afzonderlijke voorwerpen zijn:

jij – de bestuurder – én het voertuig waar jij naar kijkt. Jij bent wel de eigenaar van het voertuig, maar je “bent” niet het voertuig.

 

 

Kijk nu zo naar je lichaam: jij ben ‘de ziel’ en je lichaam is het voertuig. Twee afzonderlijke zaken. Kan je dit daadwerkelijk zo zien, krijgt pijn een heel andere betekenis.

Als er een deuk zit in de carrosserie van je wagen, is er toch geen deuk in jou, als bestuurder …

Je kijkt naar de deuk als toeschouwer, je bent getuige van die deuk: niets meer, niets minder.

Je leerde uit meerdere van mijn vorige blogs dat pijn, ziekten, slechts een signaal zijn om iets kenbaar te maken dat uit evenwicht is: een lampje om te verwittigen. Herstel het evenwicht en de pijn verdwijnt.

Kan je naar een pijn in je lichaam kijken, zonder dat jij degene bent die pijn heeft, kan je je pijn laten verdwijnen.

 

Een groot geheim wordt je hier onthuld …

 

Het is je mind die het reilen en zeilen van je lichaam in de hand heeft. Zo is het dus je mind die de doelgerichte signalen geeft om weer in evenwicht te komen. Dat je de signalen niet begrijpt is een ander hoofdstuk (zie blog nr 33 waar ik aanwijzingen gaf)  maar je kan achterhalen wat er aan de hand is.

Is de pijn nu toch te hinderlijk, omdat het verwerkingsproces tijd vraagt, maar je werkt er bewust aan, geef ik je een tovermiddel. Probeer het en je zal merken dat het effectief is.

Je hebt ergens pijn, gelijk welke … je been bijvoorbeeld …

Vergeet even je lichaam, concentreer je uitsluitend op het gedeelte waar de pijn zit.

Er gebeurt iets vreemds.

Wanneer je je consenteert op de pijnlijke plek, ga je merken dat die plek kleiner wordt. Eerst had je het gevoel dat je hele been pijn deed, maar wanneer je je erop toespitst merk je dat het niet je hele been is maar je knie.

Ga je inzoomen, merk je dat het niet je hele knie is maar één specifieke plek. Concentreer je nu helemaal op dat plekje. Vergeet de rest van je lichaam. Doe je ogen dicht en blijf je op dat plekje concentreren om precies te weten waar de pijn zit. De pijn neemt daadwerkelijk af en de pijnplek wordt alsmaar kleiner. Wat overblijft is een pijnplekje, de grootte van een speldenprik. Vestig al je aandacht op dàt puntje en de pijn verdwijnt volledig.

Hoe kan dit?

Jij en je lichaam zijn twee verschillende dingen. Je bent niet één. Jij richt je aandacht op iets: op je object, op het voertuig. Jij bent je pijnlijke knie niet!!! Je richt je aandacht op iets, waardoor er een opening, een hiaat ontstaat tussen jou en het object.

Kijk van op afstand naar de pijn: zo verbreek je de vereenzelviging: ”ik ben mijn lichaam”. 

Dan word je een waarnemer, een getuige, de pijn is ergens anders.

Zoals je mind pijn kan oproepen om iets te bereiken, kan je dus diezelfde mind gebruiken om de pijn te laten verdwijnen.

Neem de proef op de som …

 

Hiermee werd je de sleutel aangereikt waarmee je toegang krijgt

tot goed beschermde geheimen.

Er is zoveel méér tussen hemel en aarde …

 

de zin van dromen

 

Wil je meer weten over dit alles, kan je me bereiken via deze link

Ongekende kijktechniek levert nieuwe invalshoek op (37)

Deze ongekende kijktechniek is een verruiming voor je horizon! Als je steeds op dezelfde manier kijkt, blijf je zien wat je altijd zag.

 

Ongekende kijktechniek

 

 

Je hebt twee mogelijkheden: je kijkt nààr iets en neemt het waargenomene in je op of je kijkt naar binnen, naar je diepste “ik”.

 

 

 

 

Enkel met je ogen is dit mogelijk. Ogen zijn een ontmoetingspunt tussen jou en je lichaam. Vanuit geen andere plek op je lichaam is het mogelijk om je naar binnen te keren. Het is een toegangsdeur van en naar …

Je leerde in de vorige blog dat de omstandigheden in je leven er maar zijn om groeikansen te krijgen. De ziel wil dingen leren, jouw lichaam is de gastheer. Niets heeft je “in wezen” beschadigd, enkel wat jij meesleurt, weegt op je: ruim dus op!!!

Je kan diep in iemand zien door in zijn ogen te kijken. Dààr is hij. Als je weet hoe je iemand in de ogen kan kijken, kan je in contact komen met de diepte van iemand.

Hier ligt een onuitgesproken grens!

Alleen vanuit liefde kan je in iemands ogen kijken en blijven kijken. Anders zal die andere zich beledigd voelen als je dat doet. Je mag naar zijn lichaam kijken, dat is niet verboden, maar zodra je in iemands ogen staart, maak je inbreuk op zijn eigenheid. Jij overtreedt zijn individuele vrijheid, want je gaat zonder uitnodiging bij hem binnen. Er is dus een grens. Je mag hoogstens drie seconden kijken, dan hoor je je blik af te wenden. Het is een inbreuk op zijn privacy, want je zou wel eens een glimp van zijn diepste geheimen kunnen opvangen en dat mag niet!

 

Liefde maakt het mogelijk

 

Alleen in diepe liefde kun je de andere onbeperkt in de ogen kijken, want liefde wil zeggen dat je geen geheimen meer wilt hebben. Je opent je voor de andere, waardoor die andere welkom is en uitgenodigd wordt om bij je binnen te gaan. Op zo’n moment vindt er altijd een niet-lichamelijke ontmoeting plaats, een ontmoeting die niet fysisch is. Je geest, je bewustzijn, alles wat in je is, kan door de ogen gezien worden.

Ogen geven hun geheimen prijs wanneer iemand de toegangsdeur weet te openen. Dan word je kwetsbaar. Met een beetje oefening kan je lichaamstaal leren begrijpen.

Ogentaal is subtieler.

Het gaat om de bewegingen van het oog en het verwijden of verkleinen van de pupil.

 

ongekende kijktechniekOgen liegen niet, ze geven je gemoedstoestand weer.

Je reist bijvoorbeeld zonder treinkaartje. Je ogen zullen steeds verraden dat je geen kaartje hebt, want je kijkt op een andere manier om je heen. Iemand die deze manier van kijken doorziet, weet onmiddellijk dat je geen kaartje hebt. Heb je er wél een, kijk je héél anders!

Je ogen beheersen is zeer moeilijk, omdat we ons niet bewust zijn van de reflexen van onze ogen. Ze worden vanuit een innerlijke beleving gestuurd.

 

Je ogen verraden je

 

Die innerlijke beleving kan je wel geheim houden, maar weer verraden je ogen je.

Een man die schijnbaar onverschillig naar een mooie vrouw kijkt, laat niets merken via lichaamstaal, maar zijn pupillen verwijden zich onmiddellijk, alsof hij de toegangsdeur wagenwijd open zet, zodat ze binnen kan komen. Dit gebeurt onwillekeurig, hij heeft dit niet in de hand.

Door deze ongekende kijktechniek leer je dat je ogen voortdurend in beweging zijn.

Het is een gestructureerde beweging die gekoppeld is aan gedachten. Je ogen bewegen anders wanneer je aan eten denkt of aan seks!!!

Die bewegingen kunnen gemeten en grafisch weer gegeven worden. REM (Rapid Eye Movements) staat voor snelle oogbewegingen.

Zelfs als je slaapt blijven je ogen bewegen, je ogen geven aan wanneer je droomt. Stop je met dromen, stopt de beweging. Het is niet omdat je je ’s morgens geen droom kan herinneren, dat je niet gedroomd hebt

Je kan een denkproces dus onmiddellijk stoppen wanneer je je ogen stilhoudt en omgekeerd: als je denkproces stopt, komen je ogen vanzelf tot stilstand.

 

Slaapproblemen verhelpen

 

Waarom hebben zoveel mensen slaapproblemen?

Omdat ze door meerdere omstandigheden hun gedachten niet kunnen stopzetten. Het blijft maar in hun hoofd doordraaien. De dag hangt eigenlijk nog om hen heen: ze kunnen niet loslaten. Ze zijn er nog niet klaar mee.

Zeggen: “ik stop nú met denken” dat lukt écht niet.

Je kent het gezegde: denk nu niet aan een roos olifantje, dan zie je een hele kudde voorbij komen … ja toch!

Dus heeft het met je ogen te maken.

Deze beslissing neem je nu bewust:

Sluit je ogen en houd je ogen stil, dan stopt het denken.

 

ongekende kijktechniek

 

Op dat moment kan je in slaap vallen. Dit vraagt oefening, want mogelijk lukt het niet van de eerste keer en blijf je met gesloten ogen ‘nog rondkijken’, al zie je niets.

Niets is niets!!! Want je kan nog beelden zien vanuit je herinnering. Op dat moment is er nog steeds een hersenactiviteit: je denkt aan dingen.

Je bent je nooit bewust geweest dat je ogen nog bewegen terwijl je gewoon je ogen gesloten hebt.

Je kan je ogen stilhouden maar je kan ze nooit stoppen met bewegen.

Ze bewegen voortdurend van het ene voorwerp naar het andere. Ze bewegen van punt A naar B, van B naar C. Het stopt niet. Het is als een rivier: het is zijn natuur om te stromen. Bewegen is leven. Stilstaand water noem je geen rivier, maar een plas, een vijver, een meer.

Verplicht je je ogen nu om toch stil te staan, door je te fixeren op één punt, blijft de beweging echter verder gaan, maar draait van richting. Niet meer van A naar B, wat een ‘buitengebeuren is’ maar het wordt dan van buiten naar binnen.

Zo kom je bij je diepste “ik” terecht, bij je innerlijke bewustzijn.

Dit is heel wat anders dan je leegmaken om de slaap te kunnen vatten.

Dan kom je op een totaal verschillend niveau terecht:

wat dit is de eerste stap tot meditatie.

 

Het loskoppelen van angsten en fobieën door middel van oogbewegingen

 

Je hebt mogelijk in het verleden een nare ervaring gehad die ‘erin gehakt’ heeft. Het staat als het ware in je geheugen gegrift.

Er heeft zich op dat moment iets daadwerkelijks voorgedaan.

Laat het me simpel uitleggen.

Op het moment van een traumatische ervaring is er in je hersenen een verbindingsdraad gelegd tussen de herinnering van een welbepaalde gebeurtenis en jouw reactie daarop:

 • mogelijk blokkeerde je volledig
 • je gilde het uit
 • de paniek sloeg toe
 • je huilde
 • je beefde

Telkens wanneer je in dezelfde situatie komt, geven je hersenen de impuls om je op dezelfde manier te gedragen als bij de eerste keer.

Het wordt haast een tweede natuur. Je reactie is oncontroleerbaar geworden.

Hoe geraak je daar vanaf???

Door oogbewegingen!

De ongekende kijktechniek is de volgende:

Je neemt een metronoom (geen digitale, er moet een slinger te zien zijn)

 

ongekende kijktechniek

 

Je stelt de zwaaibeweging in op een goede snelheid, méér dan ‘rustig’: niet te traag, niet gigantisch snel.

Denk nu bewust aan die angst of fobie, waarvan je het gedragspatroon wil loskoppelen in je hersenen.

Blijf hier bewust en constant aan denken terwijl je je hoofd stabiel houdt: want het zijn enkel je ogen die de slinger mogen volgen, niet je hoofd. Blijf een drietal minuten met je ogen van links naar rechts bewegen, op het ritme van de metronoom.

Hierdoor verbreek je de verbindingsdraad tussen de fobie en je gedrag.

Kom je nadien in dezelfde situatie, ga je merken dat je je totaal anders kàn gedragen. Je handelt als een vrij mens. De angst of de fobie bepaalt je gedrag niet meer.

Vanaf nu kan je na een heerlijke nachtrust je dag vrede- en vreugdevol beleven, als een niet geconditioneerde persoon. Je bent in staat je gedragingen te bepalen onder elke omstandigheid van je leven.

 

ongekende kijktechniek

 

Wil je graag een persoonlijke begeleiding om via de ongekende kijktechniek anders naar de dingen te leren kijken kan je bij mij terecht via deze link.

 

Je verleden opruimen = plaats maken in het heden (36)

Je verleden opruimen geeft je de mogelijkheid over meer ruimte te beschikken in het heden. Alles wat je “nu” belast, zijn de dingen uit het verleden die blijven hangen en steeds weer de kop opsteken.

 

je verleden opruimen

 

Wat zegt de volksmond? Als je in een stront roert, stinkt hij … Als het deksel van de beerput opengaat …

 

Hou jij óók alles liever gesloten, zodat de geur niet hinderlijk is?

 

 

Wat gebeurt er in de natuur?

De ene zijn dood is de andere zijn brood. Dood organisme vergaat en dient als voedingstof voor het volgende groeiproces. Er is helemaal niets mis met mest! Maar het moet gebruikt worden waarvoor het dient: het moet vruchten afwerpen.

Het mest wordt aan het land geschonken om de uitgeputte grond te verrijken: wanneer je ‘op den buiten’ woont, weet je dat deze activiteit van de landbouwer behoorlijk kan stinken. Maar dat is van voorbijgaande aard.

 

Je verleden wordt een loodzware ballast

 

Alles wat gebeurd is in het verleden stapelt zich op. Je houdt de feiten bij en het daarbij horend gevoel. Juist omdat we mensen zijn kunnen we ons alles exact herinneren. We kennen nog elk detail en de omstandigheden waarin het voorval plaats vond:

“ Ik zal het nooit vergeten, ik was 18 jaar, ik had net een nieuw jurkje gekregen, ik kwam van dààr en toen gebeurde het … “ Het is alsof het in onze ziel gegrift staat. Woorden die een kaartlegster 35 jaar geleden uitsprak, kan je nu nog letterlijk herhalen … maar in de supermarkt vergeet je de helft, wanneer je boodschappenlijstje thuis nog op tafel ligt.

Het moet zover komen dat je “de zwaarte van de emotie” niet meer meedraagt. Sommige herinneringen houden een leven lang stand. Maar dat is helemaal geen probleem: ze zijn niet belastend. De kunst bestaat erin om aan iets – mogelijk zéér pijnlijks – terug te denken en te merken dat je ingesteldheid is: ‘toen heb ik afgezien als een paard maar ik ben er zo sterk uitgekomen, net dàt heeft mijn leven een totaal andere wending gegeven’.

Je verleden opruimen is noodzakelijk!

Dan werpt “het mest” zijn vruchten af! Zo kijk je naar het nieuwe positieve resultaat en dat geeft je vleugels.

Je “mest” uit het verleden geeft je zó een vruchtbaar “heden”.

 

Je verleden opruimen

 

Helaas blijven de meeste mensen zich wentelen in hun slachtofferrol. “Arme ikje. Het leven is niet mild en eerlijk voor me geweest.” Ze zijn de dupe van hun eigen verleden. Ze sleuren zich moeizaam voort door het leven en gaan gebukt onder het gewicht. Ze hebben zoveel spijt van alles wat gebeurd is!

 

 

 

 

Spijt bestaat niet

 

Je kan toch nooit spijt hebben van een beslissing die je in het verleden nam. Op dat moment heb je een bewuste keuze gemaakt. 10, 15 jaar later daarover spijt hebben houdt toch geen steek.

Moest je de klok kunnen terug draaien en net dezelfde omstandigheid creëren, nam je identiek dezelfde beslissing. Maar zo werkt het niet. Je kan enkel nu zeggen: “met wat ik daaruit leerde, doe ik het nu heel anders.”

Had ik toen geweten dat … maar je wist het op dat ogenblik niet!

Blijf dus niet in die pijn zitten, in de machteloosheid, in de woede, de ergernis … dàt zijn zware stenen in je rugzak!

De inzichten zijn belangrijk om die kennis hier en nu in ervaring om te zetten. Stoot je niet aan dezelfde steen: ‘met scha en schande wijs worden’, ja toch?

Aanvaard dat je blunders begaat in je leven, het is je leergeld, weet je nog?

Gedane zaken nemen geen keer. Dus stop met daar spijt over te hebben.

Benut de feiten: gebruik je “mest” om een heerlijk resultaat te bekomen. Kijk naar de mogelijkheid die je geboden wordt om van “stank” “DANK” te maken!!!

 

Je verleden opruimen

 

Wanneer je je daarop focust, krijg je een ‘boost’, alsof iemand je een duwke in de rug geeft wanneer je niet meer verder kan.

 

 

 

 

 

Je verleden afwinden, ontwarren, uitvouwen.

 

Begin vanavond met de opruim! Als je vanavond in je bed ligt, ga dan terug in je gedachten en het zal je heel goed doen, je zal je heerlijk voelen.

Ga van het nu-moment terug in de tijd. Je speelt dan eigenlijk je dag in omgekeerde volgorde af: van de avond terug naar de ochtend. Haast je niet zodat je niets mist. Het zal je een vreemd gevoel geven omdat er heel wat tevoorschijn zal komen dat je in het reële moment niet gezien of ervaren hebt, omdat je zo druk bezig was. Maar de mind registreert alles, ook al ben jij je daar niet bewust van.

Je liep op straat. Iemand zong een liedje maar daar heb je geen aandacht aan besteed. Het was je misschien niet eens opgevallen. Maar de mind heeft het gehoord en opgeslagen. Het blijft ergens hangen, je krijgt het niet uit je hoofd en het wordt een onnodige ballast.

Ga dus terug en doe het zéér langzaam, alsof er een vertraagde film wordt afgedraaid. Ga terug en let op de details.

De dag zal je daardoor heel lang voorkomen. En dat is hij ook geweest, want je mind heeft zoveel informatie verwerkt en opgeslagen.

Je bekijkt het als toeschouwer. Je staat er eigenlijk buiten. “De beste stuurlui staan aan wal”. Die zitten er niet met hun vel tussen. Maar als jij diegene bent die in het water aan ’t verzuipen is, is het een heel ander verhaal.

Je hebt je verleden ook niet op één avond bij elkaar gesprokkeld. Dus hoef je het ook niet op één avond op te ruimen.

 

Neem je tijd: je verleden loopt écht niet weg!

 

Je verleden opruimen

 

Je hebt tot nu toe je verleden gekoesterd, met alles erop en eraan: het is in zijn volheid aanwezig.

Ga van gisteren naar eergisteren en zo verder terug in de tijd.

Kijk naar iets dat in het verleden gebeurd is, eigenlijk is het een afwinden van je mind. Vanop de plaats waar jij je nú bevindt, zie je dingen die je overkomen zijn. Maar nu ben jij het niet die ze overkomen, je bent enkel een toeschouwer.

De gebeurtenis speelt zich uitsluitend af op het beeldscherm van je mind. Als getuige kan je de emotie niet doorleven: enkel wanneer jij je vereenzelvigt met die persoon. Je wordt neutraal: het is maar wat het is. Het raakt je niet: het is de ver-van-mijn-bed-show.

Empathisch vermogen is juist je kunnen inleven, je vereenzelvigen met dat wat de andere meemaakt. Daar is niets mis mee en het siert een mens wanneer hij dit vermogen beheerst.

Nét dit wordt hier NIET van jou verwacht:
je blijft bewust buiten schot. Het voorval heeft jouw diepste zelf onaangetast gelaten. Het is maar een panoramisch zicht. Jij staat op de berg en kijkt naar wat zich voor je in je geest afspeelt.

Het is een diep louteringsproces. Doordat je je leven van het heden naar het verleden kan afwinden, zullen er heel wat ziekten volledig verdwijnen. Veel mensen lijden aan een of andere ziekte die niet lichamelijk van aard is en niet medisch te verhelpen valt.

Deze terugreis-techniek is een wonderbaarlijke methode. Zo kom je het moment terug tegen waarop je ziek werd.

Nu ga je zien dat je je bv. mateloos geërgerd heb aan een bepaalde persoon in een bepaalde situatie. Maar je hebt die ergernis verdrongen om meerdere redenen. Toen werden er na een tijdje galstenen vastgesteld. Galstenen zijn ingedikte ergernis!  Ga je nu die ergernis bekijken als een buitenstaander, er al of niet iets mee doen, verdwijnen je galstenen.

Niets of niemand kan je raken. Enkel jij laat dit toe.

Bewustwording en inzicht lossen het probleem in het “nu” op. Je gaat je anders gedragen en de ballast verdwijnt uit je rugzak.

Oefening baart kunst: volhouden is de boodschap.

Zo kan je vrij en onbelast dansend door het leven gaan en merk je dat spijt hebben zinloos is: buig het om naar dankbaarheid om zoveel groeikansen die je gekregen hebt.

Stap door het leven op kousenvoeten, met een rugzak vol mentale rijkdom: die weegt niet zwaar!

 

je verleden opruimen

 

Wil je een persoonlijke begeleiding bij het opruimen van je verleden kan je me via deze link bereiken.

Individueel loods ik je doorheen het labyrint van je leven en help je concreet om de spiraal van je verleden af te winden en te ontwarren. Je verleden opruimen wordt dan kinderspel.

 

 

 

 

 

 

 

Anders kijken naar je lichaam – wat leerde je uit je klachten (35)

Anders kijken naar je lichaam levert jou inzichten op. Aan jou om ermee aan de slag te gaan.

anders kijken naar je lichaam

 

 

 

Oude gedragspatronen zorgen ervoor dat je gekende paden bewandelt. Dit voelt veilig aan. Liever ongemakkelijk maar “zeker”, dan onbekend en niet weten wat het resultaat zal zijn.

 

 

anders kijken naar je lichaam

 

 

Durf jij de stap wagen om  voor jou nieuwe onbetreden paden  –  te bewandelen? Hoe honkvast ben je? Benut je de informatie, die je in de vorige blogs meekreeg, om nu anders naar je lichaam te kijken?

 

 

 

 

Of blijf je denken zoals je het met de paplepel binnenkreeg? Men leerde je “wat” je moest denken, niet “hoe”. Doe je hetzelfde met je kinderen? Wat leef je je kinderen voor? Woorden wekken, voorbeelden trekken.

 

Je lichaam is het voertuig van je ziel

 

Ooit heb je het woord “ziel” toch al wel eens gehoord.

We zijn méér dan een samenraapsels van botten, organen en vlees, mooi verpakt in een vel, om de boel samen te houden!!! De ene verpakking ziet er al leuker uit dan de andere, naar gelang ‘de fabriek waar je carrosserie geassembleerd werd’!

Jij bent enig en uniek op méér dan 7 miljard mensen.

 

Feit is dat je je carrosserie wel degelijk moet onderhouden!

 

anders kijken naar je lichaam  Aan je echte wagen besteed je de nodige zorgen en dat vind je normaal.

Het voertuig van je ziel vereist óók de nodige aandacht. Ga je je vullen i.p.v. te voeden, is het normaal dat de originele verpakking gaat uitrekken. Wees blij dat je niet openbarst!!!! Je zorg moet niet gaan naar het eindresultaat, waar je je niet meer kan in vinden, maar naar de manier waarop je dit tot stand hebt gebracht.

Waarom prop je je steeds vol? Ga eens anders kijken naar je lichaam!

Je ziel is onwezenlijk, onzichtbaar, ontastbaar en toch is ze reëel aanwezig. Niet zomaar. Ze wil leren! Maar om dingen te leren heb je weerstand nodig. Je kan maar tegen iets aanbotsen als de hindernis er werkelijk staat. Een ziel is “ijl” en kan dus nooit wrijving ondervinden. Vandaar het lumineuze idee om bezit te nemen van een lichaam.

Voor de ziel is het lichaam een perfect voertuig: het kan nadenken, voelen, bewegen, zich voeden. Het is in staat perfect uit zichzelf te bestaan. De volwaardige gastheer dus!

Zolang je in toeval gelooft, gebeurt er wel één en ander dat niet te verklaren is. Soms val je van de ene verbazing in de andere.

Toeval bestaat niet

 

anders kijken naar je lichaam

 

Alles rondom ons bestaat uit trillingen, frequenties – inclusief wijzelf. Eigenlijk hangt alles aan elkaar en functioneert het ene niet zonder het andere. Er is altijd oorzaak en gevolg. Aan elke keuze die je maakt hangt een consequentie vast. Jij kan een bewuste keuze maken, maar je ziel deed dat ook, lang voor ze in jou kwam wonen.

Er loopt dus als het ware een rode draad door je leven en op die lijn staan de hindernissen gereserveerd die je ziel ‘bestelde’. Er zijn dingen waaraan je niet ontkomt. Zou ik het voorzichtig ‘noodlot’ durven noemen? Maar dat klinkt vrij negatief en zó bedoel ik het niet.

Soms gebeuren er dingen die je helemaal niet verwacht. Dan begrijp je niet goed hoe het kan … De Wet van Aantrekkingskracht  … wat je uitzendt komt in drievoud naar je toe … dàt had je toch geleerd. Elke gedachte wordt geregistreerd, er vinden verschuivingen plaats in de kosmos en … vroeg of laat krijg je je bestelling.

“Dààr droom ik nu al van, van toen ik nog een klein kind was en nu is het er gewoon” Ja, dàt gebeurt!

Maar er zijn andere dingen die jij niet bestelde, maar je ziel. Ze wil confrontaties kunnen aangaan. Op dat moment gaat het niet om wat gebeurt, maar hoe jij daarmee omgaat. Welke les leer je en onthoud je de moraal van het verhaal? Hoe vaak overkomt jou hetzelfde? Kan jij echt zeggen dat je éénzelfde fout geen tweede keer maakte? Dan heb je je les geleerd en overkomt het je nooit meer.

Je merkt dan ook dat een bepaalde kwaal/pijn/ziekte/allergie niet meer terugkomt. Vaak hoor je mensen zeggen: “vroeger had ik dààr of dààr veel last van … maar dat is nu volledig weg. Komt waarschijnlijk met het ouder worden”.

Op zulke momenten van bewustwording kan je anders naar je lichaam kijken. Er is iets veranderd. Je lichaam moet dàt bepaalde signaal niet meer geven omdat de oorzaak weggenomen is. Wanneer je je handrem afzet in je auto, gaat dat bepaalde lampje ook uit op je dashboard.

Hoe genees je jezelf?

 

Anders kijken naar je lichaam stelt je ook in staat om drastische veranderingen aan te brengen in je leven. Wanneer je de vorige blogs aandachtig gelezen hebt, weet je dat je géén enkele ziekte hebt. Ook al zou je kanker hebben of wat dan ook!!!!! Jij bent uit evenwicht van emoties die je maar niet verwerkt krijgt en die je niet de plaats kan geven die ze maar hebben.

“Oude wonden” zijn een broeihaard van negativiteit. Ze zorgen dat je een verhaal/gebeurtenis telkens opnieuw beleeft en de bijpassende gevoelens je “nu-moment” gaan bepalen. Je ervaart steeds opnieuw wat je toen voelde.

Ga eens grote schoonmaak houden van je verleden!

Zoals je je zolder eens deftig opruimt, zo hoor je ook het verleden op te ruimen. De bruikbare dingen houd je: nl. de kennis, het inzicht van wat en waarom dit gebeurde en je gaat daarmee aan de slag: je wordt “wijs”. Wijsheid is toegepaste kennis. Eén bepaald iets, overkomt je geen tweede keer: want je leerde eruit.

Nieuwe blunders zijn leergeld om het diploma van het leven te behalen. Je mag er zoveel maken als je wil: zolang je het geen tweede keer overkomt: een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen!

Waarom moet je het verleden afwinden, ontwarren?

Je sleurt dagelijks je rugzak van het verleden mee als een loodzware last. Het lijkt wel of hij bepaalt of je nu gelukkig kan zijn of niet …

“Je moest eens weten wat ik allemaal meegemaakt heb … jij moest eens in mijn schoenen staan, je zou er wel anders over denken!!!”

 

anders kijken naar je lichaam

 

Elke mens draagt de schoenen die hem passen!!!

 

Jouw levensverhaal is enig en uniek. Bij het afwinden van je verleden, leer je begrijpen dat je lichaam, je mind, je bestaan in de tijd, niet je fundamentele werkelijkheid is. De wezenlijke werkelijkheid is anders. Deze wordt niet geraakt door wat komt en gaat.

Jijzelf blijft onschuldig, ongerept, maagdelijk. Je maakt gewoon alles mee, een heel mensenleven lang. Je bewandelt het pad dat je ziel voor je uitgestippeld heeft, met alle hindernissen, de successen en de mislukkingen, de roem en de schande, het ziek en gezond zijn, jong en oud zijn, geboren worden en op een dag doodgaan …

Het komt er alleen op aan hoe jij daarmee omgaat. Alles wat er gebeurt speelt zich aan de buitenkant af. Zoals bij een woelige zee: de golven zijn onstuimig, maar diep onder het wateroppervlak is het water “roerloos”.

In mijn volgende blog leer ik je concreet hoe je je verleden kan aanpakken: de techniek om af te winden en te ontwarren: zodat je orde kan scheppen in je “bovenkamer”.

Het wordt dus een bewuste transformatie. Een vreugdevol en gezond leven staat op je te wachten!

Kom uit je cocon en word een prachtige vlinder!

 

anders kijken naar je lichaam

 

Wil je toch graag een persoonlijke begeleiding in je verwerkingsproces, kan je via

deze link contact met me opnemen.

 

 

Je lichaamsklachten leren duiden – duidelijke handleiding (34) deel 3

Je lichaamsklachten leren duiden is eenvoudig met een goede handleiding. Helaas is deze informatie zeer zeldzaam en wordt niet standaard geleverd bij de geboorte.

Deel 3 schept meer klaarheid.

 

Je lichaamsklachten leren duiden

 

 

De blauwdruk van zijn leven is reeds aanwezig bij de geboorte van je baby. Tien teentjes geven weer hoe dit kind zal denken, hoe het zal voelen en de mogelijkheden die het heeft om in het dagelijks leven te functioneren.

 

 

 

Wordt je kleintje: een leiderstype, een haantje de voorste, een volger, een extrovert kind of introvert, een vlotte prater of wordt het moeizame communicatie …

De lengte van de tenen – in verhouding tot elkaar –  blijft een leven lang ongewijzigd. De vorm en de stand echter zijn zeer veranderlijk. Bij een puber kunnen ze op een paar maanden tijd gans anders staan.

Tenen liegen nooit!!! Tanden óók niet … maar een hele ijzerwinkel dwingt ze om netjes in de rij te staan: in het gareel lopen!!! Zo hoort het en dàt is keurig. De show!

Achter de coulissen is het een heel ander verhaal.

 

Tenen vertellen alles wat er ‘achter het muurtje’ verborgen zit.

Men zegt vaak van mannen dat ze een muur om zich heen bouwen: je weet niet wat er in hen omgaat. Dat is zo! Ze leerden zich afschermen om niet (meer) gekwetst te worden. Ze kunnen zo moeilijk met gevoelens omgaan. Weet je nog … ze komen van Mars.

 • Jongetjes huilen niet
 • Je bent toch geen meisje
 • Doe niet zo flauw
 • Doe eens gewoon
 • Hoe gedraag jij je nu

En dan verschiet men later dat mannen een hanegedrag gaan vertonen, stoer zijn, een masker opzetten van de ongenaakbare, terwijl hun ziel bloedt. Het is overleven i.p.v. écht te leven.

Je lichaamsklachten leren duiden kan zeer eenvoudig, wanneer je gewoon naar je tenen kijkt.

Teennagels vertellen hoe weerbaar je bent. In welke mate bescherm jij jezelf tegen de impact van je omgeving.

Je lichaamsklachten leren duiden

 

 

De schildpad voelt zich veilig en geborgen. Probleemloos kan ze zich helemaal terugtrekken in haar pantser. Het knelt niet, het doet nergens pijn: het op haar maat en groeit mee.

 

 

 

 

Denk even aan het schild van een politieagent.

Erachter kan hij kan veilig en onbelemmerd functioneren. Hij beschikt over de nodige ruimte om flexibel te handelen.

Dus mooie grote teennagels geven weer dat je armslag hebt, maar toch voldoende beschermd bent.

Gaan die nagels echter ingroeien, wordt je schild te klein en belet jezelf om optimale bewegingsvrijheid te hebben: je beschermt jezelf zodanig dat je er zelf onder lijdt. Angst om weer gekwetst te worden, kan aan de basis liggen. Een negatief zelfbeeld, opgelopen door de confrontatie met het harde leven. Dit doe je dus jezelf aan. Komt er een ontsteking en gaan ze zweren, zijn het reële conflictsituaties. Zie deel 2 in het lijstje bij ontstekingen.

Grote teennagel links: het speelt zich op emotioneel vlak af. Rechts duidt de gebrekkige bescherming in concrete omstandigheden. En … kan er niet gepraat worden, komen de wratten!

Zijn er horizontale ribbels op de teennagel, weet je dat iets ingrijpends toegeslagen heeft, dat sporen achter liet.

Verticale ribbels vertellen dan weer dat er een tekort is in het lichaam: helaas is het systeem nog niet zo gesofisticeerd dat het er ook bij zegt welk tekort aangevuld moet worden. Het kunnen vitaminen zijn, mineralen, spoorelementen …

Bekijk je eetpatroon maar eens zeer aandachtig of je tegemoet komt aan je kwalitatieve honger of enkel je kwantitatieve honger stilt. Mogelijk heb je voedselsupplementen nodig.

Alle tenen hebben hun eigen verhaal.

 

Leer je tenen lezen, gaat er een hele boeiende wereld voor je open.

Je lichaamsklachten leren duiden

 

 

Lange tenen, korte, dikke, dunne, kromme, ingetrokken, uitdrukkelijk en krachtig neergezette, van de grond komend, afgerond, hoekig, naar links of rechts buigend, elkaar rakend of net een grote afstand ertussen … het vertelt hoe jij in mekaar zit.

 

 

 

Zo leer je waarom je partner zo maar ineens kan ontploffen, schijnbaar zonder aanleiding, (of jij … !!!)

Je ziet aan de tenen of iemand trouw is in een relatie of dat hij/zij geen bezwaar heeft tegen een one-night-standje.

Ontkennen helpt niet: zo zit je in mekaar …

Trouw is een geschenk dat je je partner geeft, omdat deze zo waardevol voor je is. Je kan bewust “neen” zeggen tegen vreemd gaan, ook al zit het in je genen (tenen).

Is je partner iemand die wel zegt wat er allemaal moet gebeuren, maar zelf geen hand uitsteekt?

’t Staat in zijn tenen geschreven.

Eigenlijk zouden de datingsites dit fenomeen moeten benutten om de juiste match te vinden.

Een volger heeft een goede leider nodig: een coördinator en omgekeerd.

Twee hanen op één mesthoop is gegarandeerd ambiance in de keet: alle dagen gedonder en geduvel.

Het had kunnen voorkomen worden, had je niet met een verliefde kop halsstarrig aan deze relatie vastgehouden.

“Liefde maakt blind” zei de boer en hij kuste zijn varken door de doornhaag.

Je kijkt volgende keer beter naar zijn tenen i.p.v. naar zijn schoon lijf! Want een adonis is niet gegarandeerd een goede partner!!!

Mooi meegenomen natuurlijk als hij ze allebei bezit … mooie tenen én een prachtig lichaam …

 

Ook van het gezicht kan je veel afleiden.

 

Elk moedervlekje, groefje, puistje vertelt zijn eigen verhaal.

De stand van de mond is een spiegel van de ziel.

 

Je lichaamsklachten leren duiden

 

Kijk naar de mondhoeken. Staan ze omhoog, horizontaal of trekken ze in een bochtje naar beneden? Hier weet je meteen met welke ingesteldheid deze persoon naar het leven kijkt. Optimistisch, neutraal of pessimistisch.

Mensen zijn zich daar niet van bewust, maar zonder dat ze het weten, geven ze zich bloot. Je kan hun lichaamsklachten zó van hun gezicht aflezen.

 

Je lichaamsklachten leren duiden

 

Wallen onder hun ogen, verticale groeven tussen de wenkbrauwen …

het is een open boek.

 

Je lichaamsklachten leren duiden, betekent dus: zeer aandachtig kijken naar de subtiele tekenen op en van je lichaam. Het vertelt je heel eerlijk hoe het met je gaat.

Ofwel hol je weer maar eens naar je arts en slikt een hoop scheikundige samenstellingen, waarvan de residuen nog jaren in je systeem blijven zitten of je neemt de tijd om deze drie delen van informatie eens grondig te herlezen.

 

Gun jezelf de groeikans door je los te maken van

je oude verroeste beperkingen die jezelf nadeel berokkenen.

Je lichaamsklachten leren duiden

 

Via deze link kan je contact opnemen, om je tenen te laten lezen of om begeleiding te krijgen op deze nieuwe ingeslagen weg.

Je lichaamsklachten leren duiden wordt een boeiende ervaring!

 

 

Lichaamsklachten interpreteren – duidelijke handleiding (33) deel 2

 

Je lichaamsklachten interpreteren vraagt om het nodige inzicht. Deze kennis komt niet zomaar uit de lucht vallen.

 

lichaamsklachten interpreteren

 

 

Een juiste kijk hebben op het grote geheel verruimt je horizon. Er komen andere invalshoeken, die een heel andere benadering mogelijk maken. Daarom neem ik je in deel 2 mee naar het tweede leerjaar  van de lichaamstaal.

 

 

 

 

De buikpijn, het hoesten en de snottebellen kan je nu al plaatsen! Je kleintje ervaart een ongekende angst, voelt zich niet gehoord of begrepen en geeft een krachtiger signaal.

Aan jou om daar bewust mee om te gaan …

Dan komen opeens de wratten. Het zwembad wordt als schuldige aangewezen. Oh ja … de bacteriën zijn er weer in overvloed en toch krijgt niet elk kind wratten.

Ze staan voor ingehouden boosheid. De plaats waar ze zich bevinden verklikt de reden van de boosheid. Je kind is boos maar ‘uit’ deze boosheid niet. Boosheid om de gang van zaken. (op de voeten), iets niet naar zijn hand kunnen zetten, wanneer ze op de vingers voorkomen. Een kristalhelder signaal!

Als de boosheid geuit is, waardoor de oorzaak weggenomen is, kunnen de wratten binnen het uur weer verdwijnen. Dit is géén grap! Ik zou meerdere ‘revues’ kunnen weergeven van tevreden en dankbare moeders die de pijnlijke behandeling van het bevriezen, uitlepelen of wegsnijden op zo een kindvriendelijke manier konden voorkomen.

In deel 3 zal ik het o.a. hebben over ingegroeide teennagels …

 

lichaamsklachten interpreteren

 

Het staat hier allemaal beschreven, helaas snapt jij er geen barst van. Gelukkig ben ik vertrouwd met de materie en vertaal het voor je.

Waarom weet men daar toch zo weinig over en – als men dan al iets weet – wordt het afgedaan als onzin, larie en apekool. Er zit veel kaf tussen het koren …

Ga je met één bepaalde klacht naar 5 verschillende dokters, krijg je 5 verschillende medicamenten om deze te behandelen. Ga je ermee naar 5 klassiek geschoolde homeopaten, krijg één en hetzelfde middel!!! Mensen die inzicht hebben in het werkelijk Oosters denken, geven je eveneens allemaal dezelfde uitleg.

Waarom?

Omdat die klacht voor één bepaald “iets” staat. De herkomst, de oorzaak is dezelfde.

 

Hoe kan een lichaam het juiste signaal geven?

 

lichaamsklachten interpreteren

 

 

Dacht je nu echt dat wij in leven blijven ENKEL omdat er lucht langs onze neus binnenkomt? Daar gaat men toch van uit: geen lucht meer en je bent zo dood als een pier!

 

 

 

Naast de gekende kanalen in het lichaam: bloedsomloop, zenuwstelsel, lymfebanen, zijn er nog andere die niet op een scan te zien zijn: nl. energiebanen: de meridianen. Je zou kunnen zeggen dat het de elektrische leidingen zijn, waardoor de levensenergie stroomt.

Er zijn twee hoofdleidingen: Gouverneur en Conceptievat met daarnaast twee gesloten kringen van elk 12 meridianen. Links en rechts lopen ze parallel.

Helaas moet je zelf even googelen: geef ‘meridianen’ in en je krijgt een zeer groot aantal afbeeldingen, die ik wegens auteursrechten hier niet mag publiceren. Pixabay heeft er geen in zijn bestand.

De gouverneur loopt van je bovenlip over je hoofd, langs je rug naar het schaambeen, het conceptievat vertrekt van het schaambeen, langs de voorkant van je lichaam naar je onderste lip.

De 12 meridianen aan de rechterkant van je lichaam voorzien eigenlijk de organen van energie en zijn ook naar hen genoemd.

 • Longmeridiaan
 • Dikkedarmmeridiaan
 • Maagmeridiaan
 • Miltmeridiaan
 • Hartmeridiaan
 • Dunnedarmmeridiaan
 • Blaasmeridiaan
 • Niermeridiaan
 • Hartbeschermer of kringloopmeridiaan
 • Drievoudige verwarmer (schildklier)
 • Galblaasmeridiaan
 • Levermeridiaan

Die aan de linker kant hebben een andere job: ze hebben wel dezelfde naam, maar nemen de gevoelens voor hun rekening. Het is een samenwerkende vennootschap!

In vorige blogs vernam je reeds dat er geen ziekten bestaan in het Oosters denken, maar dat mensen min of meer ziek zijn – uit evenwicht zijn – van gevoelens die ze niet verwerkt krijgen.

Het draait dus allemaal om gevoelens: denk aan de buikpijn, de hoest, de snottebellen en de wratten.

Het gaat om de werkelijke beleving in een concrete situatie.

Hoe kan je nu je lichaamsklachten interpreteren?

Summiere samenvatting

 van de psychische indicaties

 

Luchtwegen:

flexibel zijn: kunnen wisselen tussen:

binnen en buitenwereld, gevoel en verstand, voedende zuurstof en stikstof, impressie en expressie.

Ademruimte (iets kan op je adem trappen, het snoert je keel dicht)

Hart:  

te veel denken, te weinig voelen: te weinig vanuit je hart werken

– heeft alles met liefde te maken

Bloedsomloop:

– moeilijk aanvaarden van het leven, durven vreugde ervaren

 Spataders:

– steun en kracht verloren, compensatie: het aardse en de materie

  Gebit:

– vitaliteit en positieve agressie: ergens je tanden al of niet in zetten

– durven van je afbijten

 Maag:

– psychische problemen: wat gaat mis in de mentale beleving?

– al of niet slikken, voelen, piekeren, dromen,

– confrontaties met conflicten

– een draaitol in je hoofd

Alvleesklier:

– het functioneren: wat wordt verwerkt, afgestoten.

– liefde, vriendschappen

suiker:  – tekort aan liefde compenseren met snoep

– investeren in blijvende liefde, niet in materie of geld

Er is voor iedereen liefde genoeg!!!

Lever:

– agressie en kwaadheid: – waarden inschatten: goed, giftig?

– expansiedrang, vertrouwen?

– de stockeerplaats van gevoelens: ‘binnenvetter’

  Galblaas:

– daadkracht, besluitvorming: – boosheid, overhaaste beslissingen

= teveel gal

– besluiteloosheid, onzekerheid, disharmonie  en zwakte:

= te weinig galafscheiding

– wilsobstructie (belemmering), ergernisstenen!!!

Galstenen zijn ingedikte ergernis

 Milt:  

weerbaarheid: opgedane indrukken, ‘opgebrand zijn’,

– verwerken van en vechten tegen …

Pak je de koe bij de hoorns of ga je lopen met de staart tussen de benen? Struisvogelpolitiek?

 Dunne darm:

– angst, combinaties: vreugden en angsten:

– wat wordt opgenomen, verwerkt? (assimilatie)

– hoe flexibel?

Dikke darm:

– materiële dingen: waarde van geld, wat loslaten, weggooien

– schijnbare houvast

– angst voor verlies van materiële zekerheden.

Nieren:

Rugklachten: – partnerrelatie: – spiegel, projecties, verdriet

– schijnbare houvast

– alle andere relaties die uit evenwicht zijn

Nierstenen zijn ingedikte conflictsituaties

Blaas:

– achterhaalde gebieden wachten op uitscheiding,

– druk op jezelf en anderen, oorzaak van huilbuien?

loslaten van gedemodeerde waarden

Ontstekingen: 

– omgang met conflicten in het dagelijks leven

 Zonnevlecht: 

– vlucht- of vechttechniek: manager van de buik

– spanning en ontspanning van het lichaam.

 Oren: 

– met je hart horen (links) of met je verstand (rechts)

 Ogen:  

– bijziend: het ‘in – zich(t)-zelf – opnemen – en – verwerken’

– verziend: afstand tussen beeld en persoon: géén confrontatie met

wat men ziet

Halsklachten:

– gevoelsmatig meezeulen: “de hele wereld op z’n nek dragen”

– relativeren, verantwoordelijkheidsproblemen

Ellebogen:

– ambitie, “met de ellebogen werken”

Handen:

– iets niet naar je hand kunnen zetten, geen controle hebben, het niet in de hand hebben

Heupen, bekken:

– levenskeuzes, seksuele doorstroming

– wanneer het plaatje niet klopt gaat het ‘op je heupen’  werken …

 

Hoe gaat dit nu in de realiteit in zijn werk?

Aan de hand van bovenstaande lijstje kan je perfect je lichaamsklachten interpreteren!

Wanneer jij een echte klacht hebt (waarvoor je naar de dokter zou gaan) is er al een hele weg aan vooraf gegaan. Maar je had het niet door en merkt enkel het eindresultaat op omdat je daar veel (of heel veel) last van hebt.

Je neemt op voorschrift van je arts medicatie in en in veel gevallen helpt het, in andere niet.

Elke situatie in je leven roept een bijpassend gevoel op. De situatie op zich is eigenlijk niet van belang en ook niet bepalend voor jou.

Enkel hoe jij daarmee omgaat bepaalt wat het je doet. Kan je dit gevoel laten voor wat het maar is, lost het vanzelf op en laat geen sporen na in je psyche en je lichaam.

Krijg je dit echter niet verwerkt, wordt het gevoel (door de bijpassende linker meridiaan) versterkt: dus een duidelijker signaal. Je wordt bozer, angstiger, verdrietiger … Je wordt als het ware uitgenodigd om dat gevoel op te ruimen. Maar je weet niet hóe!!!! Hoe langer hoe meer raak je uit evenwicht.

En nú gebeurt het:

links gaat rechts inschakelen en je krijgt plots écht pijn. Nu voel je het wel. Duidelijker kan écht niet.

Het gaat dus in drie stappen!

 1. Je zit met een ambetant gevoel in een reële situatie  (rood lampje)
 2. Het gevoel wordt zéér intens en uitermate belastend (rood knipperlicht)
 3. Lichamelijke pijnen worden in de strijd geworpen opdat je je gevoel zou opruimen

Lichamelijke klachten zijn dus een “rood zwaailicht met sirene” op het dashboard van je lichaam.

Vandaar dat medicatie onmogelijk de oorzaak kan wegnemen, omdat deze vanuit je denken voortkomt.

Je lichaam zal je nieuwe klachten geven en jij zegt: ”mijn pijn loopt rond”.

Elke pijn (ziekte) is dus een subtiele uitnodiging om het evenwicht in je lichaam te herstellen.

Je negeerde de eerste twee verwittigingen, de derde keer heb je prijs: je betaalt het gelag.

 

Vandaar de gedurfde uitspraak van de Oosterse geneeswijzen:

er zijn geen ongeneselijke ziekten, enkel ziekten waarvoor nog geen ‘chemische samenstelling’ (medicament, behandelingswijze) gevonden is door de reguliere geneeskunde.

Ga je nu je lichaamsklachten interpreteren, zal je tot het besef komen dat er meerdere manieren zijn om te genezen …

 

lichaamsklachten interpreteren

 

Via deze link kan je begeleiding krijgen in dit verrassende en zó mooie denkpatroon.

 

Interpreteer je lichaamsklachten – duidelijke handleiding (32) deel 1

 

Hoe interpreteer je lichaamsklachten, wanneer je niet weet wat ze willen zeggen? Het is een taal die je niet begrijpt.

 

 

interpreteer je lichaamsklachten

 

Hier in deel 1 laat ik je kennis maken met heel eenvoudige signalen: ik neem je mee naar het eerste leerjaar  van de lichaamstaal: zoals destijds toen je van letters woorden en van cijfers getallen leerde maken, opdat je deze zou kunnen lezen en verstaan.

 

 

 

Er worden allerlei klachten ervaren, van een klein puistje … tot het schijnbaar ergste wat je kan overkomen: nl. kanker.

Maar hoe interpreteer je lichaamsklachten?

Voor het minste hol je naar de apotheker voor een zalfje of je aanvaardt chemo en bestraling voor het ergste. Voor het hele gamma er tussenin is er altijd wel één of ander scheikundig product verkrijgbaar: van antibiotica, zalfjes, honderden pilletjes tot morfinepleisters voor de pijn. Bekijk maar eens aandachtig de inrichting van een apotheek: tientallen laden met doosjes die alfabetisch gerangschikt zijn en waarvan – eens boven ooghoogte – de bodem doorzichtig is. Glazen kasten die gevuld zijn met mooi ogende verpakkingen. Alles, maar dan ook werkelijk alles om je te helpen, van je kwaal af te geraken.

Het is een bloeiende handel die jij in stand houdt. Jij maakt Big Pharma steenrijk.

Het kan ook anders …

In blog 27 (over rugklachten) heb ik het reeds gehad over lichaamstaal die helaas niet verstaan wordt: het is Chinees! En dàt leerde je nergens: je ouders gaven je het niet mee, het werd op geen enkele school onderricht en je kreeg van kleins af aan totaal andere informatie: “scheelt er wat: vraag het aan de dokter!”

Niemand leerde je luisteren naar je eigen lichaam,

 

nochtans spreekt het een duidelijke taal.

 

interpreteer je lichaamsklachten

Herinner jij je nog dat je kind buikpijn had wanneer het niet naar school wilde? Je nam je kleintje niet “au serieus”. Die buikpijn stond echter voor angst: angst voor het grote onbekende, angst om zekerheden te verliezen, angst om de grip op de dingen te verliezen, angst …

Die kleine, die thuis zo’n “varkentje” is, stelt zich aan, vind je … Aandacht vragen …

Even later krijgt hij een verkoudheid: hoesten en een verstopte neus, waar enkel een straaltje “water” uitloopt: tja … wat wil je, dat raap je op school op tussen al die andere kinderen.

Het gaat maar niet over: het wordt een droge schorre hoest, dus een goede fles van de apotheker zal wel helpen, of toch maar eerst naar de kinderspecialist?

Opluchting: de hoest zit “los” en een pak snottebellen staan in de file: dikke gele, mogelijk ook zo een beetje naar de groene kant … Je kan het niet bijhouden, want zelf snuiten lukt echt nog niet. Herkenbaar???

 

Wat is er eigenlijk aan de hand?

 

De buikpijn werd weggewimpeld en het kind werd niet gehoord.

 

interpreteer je lichaamsklachten

 

Er moet dus overgegaan worden naar Plan B”.

 

Een krachtiger signaal: buiten wat diarree leek het voor mama allemaal wel in orde. Maar het wàs niet oké!!!

Hoesten dan maar en een verstopte neus. “Mama zal wel bezorgd zijn als ik nauwelijks kan ademen.“

Waar buikpijn voor angst staat (óók bij volwassenen!!!) staat hoesten voor elk woord dat je niet uitspreekt! Komt het niet verbaal dan komt het akoestisch, maar het moet eruit! Men wil de aandacht trekken, want men heeft iets te zeggen.

Bijhorend komt dan een hoofd(je) dat vol zit met dingen die het niet kan plaatsen en waar geen duidelijkheid gegeven wordt.

Dit scenario herhaalt zich met de regelmaat van de klok …

De kleuterschool is toch een broeihaard van microben, lijkt het …

En toch zijn er kinderen die nooit ziek zijn, die de gigantische horde van bacteriën wonderwel het hoofd kunnen bieden. Hoe kan dat dan?

Wanneer bacteriën de oorzaak zouden zijn van ziekten, zouden toch alle kleuters moeten ziek zijn.

Kennelijk is er dus iets anders dat meespeelt.

 

Stel je even een dief voor

die door de nacht sluipt en wil inbreken.

 

interpreteer je lichaamsklachten

In sommige huizen geraakt hij binnen, in andere niet. Hij is toch een kenner, een beroepsdief, hij weet hoe het moet èn het zal lukken.

Hij is in de straat, maar sommige deuren zijn solied vergrendeld en ander zijn simpel toegankelijk. Het gaat niet om hem, maar om de weerstand die geboden wordt.

 

De dief staat voor de 100 000 (of méér) bacteriën die er in de lucht hangen.

De bacterie maakt ziek, maar niet iedereen wordt ziek.

Staat je “mentale deur open” komt ze binnen en richt schade aan.

Wil je lichaam iets vertellen, gebruikt het net die bacterie of virus die het nodige resultaat oplevert.

Griep is daar een zeer duidelijk voorbeeld van.

interpreteer je lichaamsklachten

 

Iemand die griep krijgt (want niet iedereen krijgt ze!!!) wil eigenlijk “me-time”, die niet verkregen wordt: mogelijk een snipperdag op het werk, gewoon even niets wat móet …

Maar dàt zit er niet in. Je kan echt niet gemist worden, noch op het werk, noch thuis!!!

Maar heb je griep, wordt je afwezigheid wel geaccepteerd en er wordt liefdevol bij gezegd dat je je goed moet verzorgen en “we lossen het hier wel op, kruip maar onder de wol”

Je hebt wat je wou … Je gebruikte een middel om je doel te bereiken!

 

interpreteer je lichaamsklachten

 

 

 

 

Het grappige is dat het werkt:

je mentale deur stond open en je verwelkomde de bacterie.

 

 

 

 

 

 

 

Of het nu vier fijne dagen waren, laat ik buiten beschouwing.

Misschien hielden je huisgenoten plots wél de boel draaiend, wat anders nooit gebeurt.

Je kan ‘ziek-zijn’ als een mentale knuffel gebruiken. Het levert je wat op.

Ziek-zijn haalt het goede in anderen boven: bezorgdheid, koesteren, verwennen, beschermen …

Mooi meegenomen, wanneer je daar nood aan hebt.

 

Een lichaam gebruikt géén woorden om iets te zeggen …

 

het kan enkel laten zien dat het niet in evenwicht is. Herstel je nu “chemisch” dit evenwicht (door medicatie) is het niet oké: want schijn bedriegt.

Soms zeggen mensen: “Mijn pijn loopt rond. Het zit eens hier en dan trekt het zo naar mijn been en een andere keer is het juist hetzelfde, maar aan de andere kant.”

Als ik, door onoplettendheid, in mijn duim snijd, blijft de wonde dààr, die loopt niet rond of bevindt zich plots niet op mijn andere duim.

En toch is het een realiteit dat pijn kan rondlopen.

Volgende keer in deel 2 leer je het verhaal te lezen van wat je lichaam je duidelijk wil maken. Je zal werkelijk verbaasd en verwonderd zijn.

Het wordt een ontdekkingstocht in de wonderlijke wereld van de lichaamstaal.

 

Als toetje krijg je hier

de songtekst van Antibiotica van MIEL COOLS … (15 april 1935 -1 juni 2013)

Het zal een glimlach op je gezicht toveren en mogelijk kan je de situatie herkennen.

Veel leesgenot:

 

Antibiotica

Laatst begon m’n oor te suizen.
O, wat suisde ‘t in m’n oor.
Dus ik ging gauw naar de dokter
en die gaf me er wat voor.
Daag’lijks slikte ik groene pillen
en ‘t suizen, dat verdween.
Maar wel kreeg ik paarse bulten
over heel m’n lichaam heen.

En m’n opa, die werd honderd,
kwam nooit in een apotheek.
Daarom ben ik zo verwonderd,
want ik kom er elke week.

Voor m’n bulten, zwarte pillen
en ik vroeg: “Wat zit daar in?”
Dokter zei: “Bio de trio
glorie, florie, doridin”.
Nou, dat klonk beslist verantwoord,
dokter weet ’t allemaal.
een m’n bulten gingen over
maar opeens, toen werd ik kaal.

En m’n opa, die werd honderd,
kwam nooit in een apotheek.
Daarom ben ik zo verwonderd,
want ik kom er elke week.

“Kaal”, zei dokter, “da’s verrassend”
en keek vriend’lijk door z’n bril.
Schreef meteen weer een receptje
vijf maal daags zo’n grijze pil.
En m’n haar, dat ging weer groeien
dokter is een knappe vent!
Ja, ik kreeg zowaar weer krullen
maar toen werd ik impotent.

En m’n opa, die werd honderd
kwam nooit in een apotheek.
Daarom ben ik zo verwonderd,
want ik kom er elke week.

“Impotent”, zei dokter lachend.
“Geen bezwaar, je krijgt een kuur
van drie kilo blauwe pillen
en die neem je ieder uur”.
Ah, ik vrij weer als de beste,
dokter hielp me prima, hoor.
Enkel, als een vrouw me kust
dan gaat ‘t suizen in m’n oor.

En m’n opa, die werd honderd,
kwam nooit in een apotheek.
Daarom ben ik zo verwonderd,
want ik kom er elke week.

En misschien word ik wel honderd …
Nou, dat lijkt me dan een kruis!
Stel je voor, nog zestig jaren
bij elk zoentje dat gesuis!!!

Tekst: Bert Broes
Muziek: Miel Cools

interpreteer je lichaamsklachten

Via deze link vind je de nodige informatie om je te laten begeleiden op het onbekende pad van de lichaamstaal.

Zo interpreteer je lichaamsklachten op een correcte manier en kan je ermee aan de slag!

Het bespaart je een hoop tijd en geld: geen dokters- of apothekerskosten meer!

 

 

Grenzen aangeven en bewaken = jezelf veel leed besparen!!! (31)

Grenzen aangeven blijkt zeer moeilijk te zijn én ze dan ook nog eens bewaken, is voor velen een niet haalbare kaart.

 

Grenzen aangeven en bewaken

 

 

Gevolg: een hoop ellende en verdriet! Je weet met jezelf geen blijf meer: je voelt je gebruikt en niet gerespecteerd.

 

 

 

 

Ken je je eigen grenzen?

 

Mensen zijn in de mogelijkheid grenzen te respecteren, wanneer die duidelijk kenbaar zijn: denk aan een flitspaal: automatisch ga je de vereiste snelheid rijden omdat de gevolgen onherroepelijk zijn! Je kan er ook je voeten aan vegen, maar dan bekoop je het met een flinke geldsom.

Wanneer jij niet aangeeft tot waar iemand met jou mag gaan, waar jouw grens ligt, gaat men er los overheen. Alleen jij kan een ander duidelijk maken wanneer er een overtreding plaats vindt.

Waarschijnlijk ben je niet in de mogelijkheid om exact te vertellen waar het voor jou stopt.

Je grenzen aangeven … hoe kom je daar dan concreet achter?

Je stelt het telkens vast wanneer het te laat is en dan zeg je tegen jezelf:

“ik had dit of dat moeten zeggen of doen …”

 

Trucjes om je grenzen te achterhalen

 

Neem eens rustig de tijd om de film van je leven in omgekeerde volgorde af te spelen.

Begin met vandaag en zo ga je naar gisteren en dan langzaam in de tijd terug.

Kijk wat je vandaag gestoord heeft en waar een ‘niet uitgesproken grens’ overschreden werd. Ging je voor iets ‘op je achterste poten’ staan, hoe voelde je je bij de gebeurtenis waar je nu aan denkt.

Hoe had je het eigenlijk gewild, moest het van jou afgehangen hebben?

Dan herken je kristalhelder waar de grens lag.

Het voorval overdoen kan niet!!! Maar je kan kennis opdoen en daar de volgende keer, in dezelfde situatie, bewust anders mee omgaan.

Blijf niet bij de pijn zitten, maar leer uit je fouten.

Dan ga je naar wat gisteren ‘een brug te ver’ was voor jou. Stel je weer voor hoe je het gewild zou hebben.

Zo ga je telkens verder terug in de tijd door je concrete situaties voor de geest te halen en daar het juiste gedrag, je nieuwe gewenste houding aan vast te knopen.

Zo zie je waar je iedere keer over je hebt laten lopen.

Anderen doen dat niet met opzet (mogelijk een enkeling …) maar mensen hebben geen flauw benul waar het voor jou stopt: grenzen aangeven is dus levensnoodzakelijk!

 

Grenzen aangeven en bewaken

 

Doe je mond open en praat! Pas zó kan je je grenzen aangeven.

 

Redenen waarom jij je grenzen niet durft aangeven

 

Tijdens je zoektocht in het verleden ga je vaststellen van waaruit je zó of net niet reageerde.

Het gaat om conflictsituaties die je gemaakt hebben tot wie je nu bent.

De bewuste of onbewuste keuzes uit het verleden, bepalen je huidig gedrag.

Daarom is het belangrijk te kijken wat confronterend was.

Reeds als klein kind bemerkte je dat jouw gedrag impact had op de reacties van je omgeving. Je leerde snel! Door je gedrag aan te passen, zag je dat je iets ‘al of niet gedaan kreeg’  van de volwassenen. Je ging manipuleren, liefde kopen om graag gezien te zijn.

Er worden meer vliegen gevangen met stroop dan met azijn.

Je bent je in bochten gaan wringen om te behagen. Tot je merkte dat het voor volwassenen nooit voldoende of goed genoeg was.

Méér en beter kan altijd.

Daar heb jij je eerste teleurstellingen opgelopen. Weer ging je je gedrag aanpassen door nog méér te doen voor die andere: je had een doel: men zou van je houden, ten koste van élke prijs.

Eén ding kon je als kind niet weten: liefde is onvoorwaardelijk: men houdt van je of men houdt niet van je.

Wat jij ook doet, het brengt geen zoden aan de dijk.

Door een leven lang met een ander rekening te houden zijn je eigen grenzen gaan vervagen.

Zo was het je met de moedermelk en de paplepel ingegeven: je móet er altijd zijn voor anderen, je mag niet egoïstisch zijn, een ander altijd op de eerste plaats zetten, je moet delen … herinner jij je dit nog?

Je bent jezelf verloren in de loop der jaren.

Maar diep in je zitten de grenzen wel, maar:

je hebt aanvaringen van/met anderen

 • met de mantel der liefde toegedekt,
 • gezwegen voor de lieve vrede,
 • er zand over gedaan,
 • de vuile was niet buiten gehangen,
 • het niet van de daken geschreeuwd,
 • de kerk in het midden van het dorp gehouden.

Je hebt altijd maar ingeslikt en de denkbeeldige lijn altijd laten overschrijden.

Grenzen aangeven en bewaken

 

 

                       Tijd om ‘neen’ te zeggen,

          of ‘ja’ met een zéér duidelijke afbakening

 

Geen ‘neen’ met een rugzak van excuses:

neen, ik heb nu teveel werk, het gaat niet,

of:

neen, vanavond niet schat, want ik heb hoofdpijn,

of …

 

Dan gebruik je een argument/smoes om er eigenlijk onderuit te komen: dit wreekt zich!!!

Een ‘ja’ met een duidelijke omkadering:

Ja, ik doe dit, maar het past me nu niet, ik kijk wanneer het kan en laat het je weten. Of:

ik help je nog even, maar leer het je, zodat je zelf verder kan en niet meer afhankelijk bent van mij.

Je hoeft mensen niet in de kou te laten staan en zelfzuchtig te worden. Je mag best dienstbaar zijn, maar niet ten koste van jezelf.

 

Hoe bewaak jij je grenzen?

 

Indien mensen je laten vallen omdat je “hun slaafje” niet meer wil zijn, kan je je enkel afvragen wat die vriendschap werkelijk betekent. Wat heb je aan profiteurs?

Ben jij een Dobermann die door zijn lichaamstaal duidelijk te kennen geeft dat hij het voor het zeggen heeft? Durf je op je strepen staan?

Of ben jij een Yorkshire Terriër met een strikje in zijn haar en waarvoor men echt niet bang hoeft te zijn?

 

 

 

Enkel jij bepaalt of je grenzen gerespecteerd zullen worden. Respect krijg je niet spontaan: dat moet je afdwingen door je uitstraling, je houding.

Herinner je even de tijd dat je op de schoolbanken zat …

Bij de ene leraar danste de hele klas op de banken, het volgende lesuur, bij die bepaalde leraar, was de hele klas van het ene moment op het andere een kudde gedweeë lammetjes. De leerlingen waren dezelfde, de leraar was ànders: hij dwong respect af door zijn “zijn”, zijn uitstraling, zijn totaliteit.

Mensen kunnen enkel grenzen respecteren wanneer jij ze duidelijk aangeeft. Te nemen of te laten. Het bespaart jou een hoop leed.

Je zelfvertrouwen krijgt een boost en je gaat stralen!

Onthoud één belangrijk gegeven:

Geef nooit een uitleg waarom je iets niet wil doen: jouw argumenten zijn nooit doorslaggevend genoeg voor de andere. Géén excuses, om op die manier de andere mogelijk niet te kwetsen.

Wel: het past me nu niet, ik zal erover nadenken, ik laat je iets weten.

Zo creëer je tijd voor jezelf om je grenzen onder de loep te nemen:

je doet het al of niet.

Stelt iemand een vraag waar je liever niet op antwoordt, stel je zelf een vraag: “waarom wil je dat weten?”

Cijfer jezelf niet meer weg om een ander te plezieren: het is toch nooit voldoende en het kan altijd beter.

“Ik durf niet, het is altijd zo geweest, wat gaan de mensen zeggen/denken … “

Laat je niet meer leeghalen. Wanneer je iets voor een ander doet, laat het dan een bewuste keuze zijn vanuit je hart. Dàt geeft je een heerlijk gevoel.

Alleen jij bepaalt dit! Grenzen aangeven en bewaken wordt voortaan je levensopdracht.

 

Leef bewust als een koningin in je burcht, maar haal geregeld de ophaalbrug omhoog zodat de toegang ontzegd wordt aan ongenode gasten.

 

Grenzen aangeven en bewaken

 

Via deze link kan je concrete begeleiding krijgen hoe je van je oude ingebakken gedragspatroon af geraakt.

Een opleiding in de Levenskunst verandert in 6 sessies je hele leven! Gun jezelf dit waardevolle geschenk.

 

Monogamie versus Polygamie – jouw pijn om de ontrouw (30)

Monogamie en polygamie zijn twee tegengestelden:

de keerzijden van éénzelfde medaille.

monogamie versus polygamie

monogamie versus polygamie

 

 

 

monogamie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

polygamie

 

 

 

 

Het zijn twee levenshoudingen: één partner of meerdere tegelijkertijd, waarmee een seksuele relatie aangegaan wordt.

Naar gelang waar je je bevindt op deze aardbol is dit een cultureel erfgoed, waarbij men ervan uitgaat dat je dit respecteert.

Er is echt niets mis met het éne, noch met het andere.

De spelregels zijn wel totaal verschillend. Hou je je daar niet aan komen er botsingen:

je doet als het ware contractbreuk en dat wordt niet getolereerd.

 

In sommige landen rijdt men links en haalt rechts in.

monogamie versus polygamie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

monogamie versus polygamie

 

 

In de meeste landen rijdt men rechts en haalt links in.

 

 

Het is: óf – òf

en niet

én – èn

                                               

dan is de chaos niet te overzien.

Wanneer je binnen het stelsel van monogamie “vreemd” gaat, staat daar tegenover iemand ervaart dat je je niet aan de afspraken houdt.

Het is logisch dat je wederhelft dan ‘op de achterste pootjes’ gaat staan. Het is een bedreiging, met onbegrip en een schending van vertrouwen.

Niemand kan je verplichten om trouw te zijn. Monogamie is een keuze en je hebt nog altijd een vrije wil.

Trouw is géén verplichting, maar een geschenk dat jij je partner geeft, omdat LIEFDE de grootste motivatie is en niet het seksuele aspect, hoe groot de waarde daarvan ook is binnen een relatie.

Veelzijdigheid van polygamie

 

Groei je op in een cultuur waar polygamie de normale ‘staat – van – zijn’  is, heb je daar als vrouw helemaal geen moeite mee.

Je  blinkt uit in één bepaald aspect van het leven:

of:

–  1. je houdt van knuffelen en vrijen

–  2. je kan goed koken

–  3. sport is je talent

–  4. van theater, kunst en dansen kan je intens genieten

Eén daarvan is werkelijk je passie en al die andere zijn een ware opgave en doe je met tegenzin.

Polygamie staat nu toe dat een man verliefd wordt op dàt bepaald aspect in die vrouw en “neemt “ haar, nét om die eigenschap waar ze voor de volle 100% goed in is en ook zelf intens van geniet.

Gaat hij dus sporten met madame 3, zijn de anderen niet jaloers, want ze hebben een ‘broertje dood’ aan al dat gesport.

Maar er staat wel lekker eten op tafel, gemaakt door madame 2, de wanneer hij – na zijn douche – aan haar tafel schuift en de liefde voor haar door zijn maag voelt schuiven. Ze voelt zich een keukenprinses. Duikt hij nadien met madame 1 de beddenbak in, is er bij de anderen geen vuiltje aan de lucht. Goed vanaf, denken ze!!!

Wist je dat in het binnenland van Nepal, het een vrouw toegestaan is om met zeven broers te trouwen? De eerst geborene wordt toegekend aan de oudste en zo gaat het rijtje af, ook al is de jongste de verwekker van alle nieuwe leven.

Staan de schoenen van nummer 4 voor de slaapkamerdeur, knipogen de zes anderen eens naar mekaar en zeggen lachend: “ons madam is bezig, wij gaan nog een beetje rijst planten”.

Houd je zoiets voor mogelijk bij monogamie?

 

Bij monogamie moet een vrouw werkelijk àlles kunnen en het beheersen als een virtuoos.

 

Een vrouw moet:

kunnen werken als een paard,

een keukenprinses zijn,

een dame op straat

en een (h… ) minnares in bed zijn …

 

De verwachtingen die een man van een vrouw heeft bij de aanvang van een relatie zijn werkelijk hoog. Zij moet voor hem alles invullen waar hij nood aan heeft. Zo is het hem op Mars bijgebracht. Hij vindt dit logisch, niet méér dan normaal.

Zolang hij in de veroveringsfase zit, zijn tijd, noch moeite en inzet hem te zwaar: hij brengt het op met de glimlach. Het is zijn paringsdans om te imponeren.

 

monogamie versus polygamie

 

Waar in het Oosten een man vier vrouwen mag “consumeren” elk met haar gespecialiseerde gave, moeten de westerse vrouwen (binnen de monogamie) onvoorstelbare inspanningen leveren en worden afgestraft wanneer ze niet alle noden kunnen invullen.

Een man is en blijft een jager en zal altijd belangstelling blijven hebben voor vrouwen. Dat is het diepgewortelde instinkt en de overlevingsdrang. De aantrekkingskracht van de andere sekse blijft bestaan. Maar in een relatie gaat de man zijn vrouw niet meer tot de andere sekse rekenen, hij is aan haar gewoon geraakt, het is zijn bezit. Ze kan hem niet meer bekoren.

En de jacht is geopend …

 

Jij, als vrouw, blijft met je diepe pijn zitten, je voelt je verraden en je hebt nog zó je best gedaan.

Je was in een verwachtingspatroon gestapt en had gehoopt dat hij eeuwig trouw zou zijn: niet dus!

Je besefte echter niet wat voor een machtig wapen je had kunnen hanteren: vrouwen beschikken over de toverkracht om mannen rond hun vinger te draaien.

Kijk eens wat een maîtresse wél doet dat jij verzuimd hebt:

Ze is er voor hem, ze aanbidt hem, bedient hem op zijn wenken, zeurt en klaagt niet, is steeds opgekleed, lingerie wordt met zorg gekozen en ga zo maar door …

En wat krijgt zij daarvoor: zijn onverdeelde aandacht, zijn overgave, intimiteit, àlles waar jij zo naar verlangt.

Wat drijft een man … ?

 

Eigenlijk is een relatie een erkende situatie om “privé – speelgoed”  ongelimiteerd binnen handbereik te hebben.

Maar het moet blijven boeien, anders wordt het saai en gaat het vervelen.

monogamie versus polygamieMaar het geeft hem – binnen de monogamie –  geen vrijkaart 

In werkelijke speelgoedtermen is constructiemateriaal (Lego, Constri, Meccano …) zeer leerzaam: kinderen hebben daar zoveel mogelijkheden mee, dat ze er nooit op uitgekeken raken. Playmobil prikkelt de fantasie. Ga zo maar door!

Blijf jij een uitdaging voor je man? Zinnenprikkelend? Zoals je moeiteloos deed de eerste 42 dagen van jullie relatie?

Toen je moeder werd, ben je dan ook vrouw gebleven voor je partner of bleef hij toen lichamelijk in de kou staan?

Hij mocht vader zijn en liefst een hele goede: maar kwam hij als man aan zijn trekken???

Was het allemaal even te overrompelend voor je en heb je hem opzij geschoven?

Hij móet dit nu maar even begrijpen!!!

 

Het is enkel stof tot nadenken, géén verwijt.

 

Jouw pijn om de ontrouw is bitter. Maar kijk eens wat jij er zelf kan aan doen.

Koppels die jaren samen zijn, hebben elkaar gevoed over de ganse lijn. Als liefde de basis is en niet de seks, waait er een heel andere wind door jullie relatie.

Als een man thuis vindt, wat hem van nature eigen is, gaat hij niet op een ander.

Monogamie is dan geen verplichting, geen te klein keurslijf, maar een bewuste en liefdevolle keuze.

‘k Hoop dat ook mannen dit lezen: loop jij ‘je jongeheer’ achterna, vanuit frustraties of ben je tot ware liefde en respect in staat???

Monogamie heeft zijn eigen spelregels.

 

Ben jij de koning van schepping met een koningin aan je zij?
Elk zijn/haar eigenheid, maar evenwaardig?

monogamie versus polygamie

 

Via deze link kan je onder de rubriek “Levenskunst” de nodige begeleiding krijgen om een echte koningin te worden!!!

 

 

 

1 2 3 4 5