Gelukkig zijn … een keuze of helaas gewoon je lot? (82)

Gelukkig zijn met wat je hebt of blijven verwachten dat het tij ooit keert

 

Gelukkig zijn 82 silhouet

 

 

Je kan over twee dingen gelukkig zijn:

wie je bent en wat je hebt.

 

 

 

 

Gelukkig zijn 82 Depressie

 

 

 

Je kan zielsongelukkig zijn over:

wie je bent en wat je niet hebt.  

 

 

 

 

 

De feiten zijn gewoon wat ze zijn.

 

Er zijn nu eenmaal dingen waar je niets kan aan veranderen. Je bent wie je bent en je hebt momenteel wat je hebt. Dit is de realiteit en daar moet je het mee doen.

Niet de werkelijkheid bepaalt de graad van gelukkig zijn, maar de manier hoe jij naar gelukkig zijn kijkt, hoe je daadwerkelijk gelukkig zijn ervaart.

Elke mens wordt geboren met een rugzak vol mogelijkheden, die hij naar eigen believen mag ontwikkelen en gebruiken. Hij wordt op één welbepaalde plaats geboren, waar hij met die attituden aan de slag kan gaan. Hij beschikt over een vrije wil om zijn leven op zijn eigen manier uit te bouwen.

Aan elke keuze hangt een consequentie aan vast, die hij – willen of niet – móet aanvaarden. “Boontje komt om zijn loontje”, zegt de volksmond.

 

Gelukkig zijn 82 Je rugzak

 

Jij bent jij in die welbepaalde omstandigheden … en dààr moet je het mee doen. Je kan dromen, verlangen en vurig hopen dat alles eens anders wordt … Zo vaak echter blijf je op je honger zitten. Je kijkt te veel naar wat je niet hebt. Alles wat je wel hebt, vind je zó normaal!!!

Bewuste keuzes maken

 

Gelukkig zijn hangt echt niet af van de wereld rondom jou. Gelukkig zijn is een ‘staat van zijn’. Iets dat diep vanbinnen aanwezig is, dat diep geworteld zit in je geest en in je bewustzijn. Niets of niemand is in staat je uit deze gemoedstoestand te halen, tenzij jij dat toelaat. Jij alleen bepaalt wat gelukkig zijn voor jou betekent.

Je kiest er dus voor. Jammer genoeg ben je je daar niet altijd van bewust en word je geleefd in plaats van bewust zélf te leven. Zo vaak leg je dan de schuld bij anderen of bij een bepaalde situatie in je leven.

Je beseft zelden dat je de situatie zelf gecreëerd hebt, door keuzes die je voorheen gemaakt hebt. De gevolgen van een keuze kunnen soms pas jaren later een weerslag hebben in je leven.

Vergat je dan dat het je eigen beslissing was … zou het wel eens voor veel teleurstelling kunnen zorgen.

 

Gelukkig zijn 82Nadenken over je keuzes

 

 

 

Leef dus bewust. Sta stil bij keuzes die je maakt. Vraag je af: ”zal ik hierdoor straks gelukkig zijn??”

 

 

 

 

 

 

 

Impulsief handelen is zelden een goede maatstaf. Hoe vaak heb je niet een voorgevoel dat iets mis kan gaan, maar je duwt het weg, je legt dat stemmetje het zwijgen op. Gaat het dan toch mis, besef je “dat je het wist!!!”. Luister eens wat meer naar je diepste ‘ik’.

 

Fijngevoelig worden

 

Dit kan je oefenen. Oefening baart kunst! Op het moment dat je werkelijk beseft dat gelukkig zijn enkel van jezelf afhangt, kan je je daarop trainen.

Hoeveel uren trainen sportlui en artiesten om hun discipline te beheersen? Tijd nog moeite worden gespaard. Zij ervaren gelukkig zijn wanneer ze alles onder de knie hebben, wanneer ze een virtuoos geworden zijn of een topatleet.

Zo ook ben jou!

Het gaat niet vanzelf. Gelukkig zijn wordt je niet zomaar in de schoot geworpen. Het zal inspanning vragen.

Jaren heb je geleefd volgens een bepaald denkpatroon, volgens normen en waarden die je van je omgeving, opvoeding en cultuur mee gekregen hebt. Het zijn oude ingebakken overtuigingen en ze zijn zeer hardnekkig. Sommige zijn echt vastgeroest in je denken en zijn een automatisme geworden. Dan is er werk aan de winkel.

Je kàn en mag veranderen. Albert Einstein zei:

“De definitie van krankzinnigheid is hetzelfde blijven doen en een andere uitkomst verwachten.”

 

Blijf je denken en leven zoals je altijd hebt gedaan, zal er niets veranderen. Haal al je negatieve muizenissen eens uit je hoofd. Besef dat enkel jij bepaalt of je een “arm-ikje” bent of dat gelukkig zijn een gevestigde waarde is in je leven!

Stop met de schuld van je ongelukkig zijn bij een ander of iets anders te leggen. Dat is geen eerlijk zaken doen.

 

Je eigen verantwoordelijkheid

 

Zolang je je daar niet van bewust bent zal het mis gaan in je leven.

Iedereen heeft wel iets op zijn jeugd, zijn ouders, zijn school, zijn vrienden aan te merken. Niemand heeft een verleden dat één en al rozengeur en maneschijn was …

Blijf je echter het zwaartepunt dààr leggen, kom je nooit in evenwicht en zal je nooit beseffen wat gelukkig zijn wil zeggen.

Dank zij je verleden ben je nu de mens die je bent. Het gaf je de mogelijkheden om inzichten op te doen en om deze nu in de praktijk om te zetten.

Je bent je verleden niet, je bent je NU.

Je hebt bagage in je rugzak zitten, die je nu anders kan gebruiken. Benut ze als groeikansen, creëer nieuwe mogelijkheden.

Een ‘handige Harry’  heeft in zijn hobbykamer ook veel oud materiaal liggen, dat hij niet meer gebruikt waarvoor het destijds gediend heeft. Hij benut het om iets totaal anders te scheppen.

Het oude gebruiken om een meesterwerk te maken, is dus de opdracht. Dat heet dan gelukkig zijn.

Vreugde vinden in wat je zelf in de hand hebt. Jij bent de schepper. Kijk je nu op deze manier naar je leven, naar wie jij bent en wat je hebt, veranderen je zwartgalligheid, je ongenoegen, je boosheid, je ergernis en je teleurstelling in een positieve boost.

Dan dringt het echt tot je door dat je gelukkig zijn zelf bepaalt. Het is niet je lot maar een bewuste keuze.

 

Gelukkig zijn 82 Live is great

 

Via deze link kan je contact met me opnemen.

Lees ook blog 52

Geef een reactie

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *