Neen zeggen is een ware kunst: dus ga oefenen!!! (87)

Neen zeggen … heb jij het daar ook zo moeilijk mee? Is de ‘ja’ er weer uit vóór je het beseft en heb je er nadien spijt van? Maar … je kan niet meer terug … en een woord is een woord voor jou …

 

Neen zeggen 87 Yes

 

 

Waarom is neen zeggen toch zo moeilijk??? Wat is de oorzaak hiervan? Het moest een ‘neen’ zijn en werd toch weer een ‘ja’.

 

 

neen zeggen 87 No

 

 

 

 

Het kan ànders: gewoon kordaat en zonder schroom neen zeggen waar het nodig is.

 

 

 

 

Een automatisme?

 

Handel je steeds vanuit een geijkt gedragspatroon? Een gewoontehandeling waar je zelfs niet bij stilstaat? Je kent de uitdrukking: “de macht van de gewoonte”?

Ja … voor veel dingen in het leven is dit handig meegenomen. Je moet zelfs niet meer nadenken bij bepaalde handelingen, met tevredenheid als gevolg.

Heel vaak echter borrelt er vanbinnen uit een opstandig gevoel omhoog, waar je helemaal niet blij mee bent. Je hebt je weer laten inpakken, want de ‘ja’ was er vlugger uit dan je wilde. Het leek sterker dan jezelf. Oude ingebakken overtuigingen nemen de overhand en bepalen je gedrag op specifieke momenten en situaties. Pas nadien besef je dat je wél anders kon: je kon ‘neen zeggen’, maar deed het wéér niet.

Is het er als kind zo ingehamerd dat je niet egoïstisch mocht zijn, dat je dienstbaar moest zijn en een ander altijd op de eerste plaats moest zetten …  Hield je vast aan een eigen mening werd je als koppig bestempeld. Er werd niet van je gehouden als je ‘het ettertje’ uithing … Tegenspraak werd niet geduld. Je hoorde je te gedragen zodat het voor anderen aangenaam was als je in hun gezelschap was.

De vorm die gebruikt wordt voor het deeg, bepaalt het eindresultaat.

 

neen zeggen 87 deeg en deegvormen

 

Men heeft je gekneed en in een vorm gegoten of geduwd die je ouders, omgeving en maatschappij goed uitkwam. Gedraag jij je nù nog naar dat beeld? Durf je vanuit dit verleden nog steeds geen neen zeggen? Denk je echt dat je moet zijn en je gedragen naar wat anderen van je verwachten? Foute boel!!!

 

Je beweegredenen

 

Waar ben je bang voor? Hoop je met je ‘dienstbaarheid’ iets te bereiken? Waarom is  ‘neen zeggen’ toch zo moeilijk voor jou? En merk je steeds te laat dat je je weer iets op de hals gehaald hebt wat niet moest?

Of tracht je, door jouw gedrag aan te passen aan de normen van anderen, dat men daardoor meer van je gaat houden??? Koop jij liefde, door jezelf te verloochen? Wring jij je in een vorm die je opgelegd is? Dan komt er een dag dat het je zuur gaat opbreken. Je zal ervaren dat het harnas waarin jij je bevindt te klein is en dan breek je uit of … je stikt!

Kijk eerlijk naar wat je gevangen houdt. Wie of wat belemmert je om jezelf te zijn? Pas jij je constant aan? Ben je bang om voor je eigen mening op te komen? Heeft je zelfbeeld in het verleden een flinke deuk gekregen door uitspraken van bepaalde personen?

Het is een feit dat de omgeving een grote invloed uitoefent. Het gaat er echter om hoe jij daarmee omgaat. Blijf je je beroepen op je verleden: ik ben zo opgebracht, ik kàn niet anders, dan besef je niet dat enkel jij bepaalt hoe je leven er uitziet.

 

neen zeggen 87 jonge zwaan

 

 

 

Blijf jij  ‘het lelijk jonge eendje’  uit het sprookje?

Of transformeer jij tot een prachtige zwaan?

 

 

 

 

 

Alles is in jou aanwezig. Je moet het enkel tot ontwikkeling brengen. Niets of niemand houdt je tegen.

 

Enig en uniek

 

Momenteel leven er een dikke 7,7 miljard mensen op deze wereldbol en daar is niemand bij zoals jij!!! Heb je daar al eens bij stilgestaan? Jij bént enig en uniek.

Ben jij jezèlf of kopieer jij het gedrag van anderen? Daarvoor moet je durven neen zeggen tegen bepaalde gedragingen, verwachtingen of eisen van de anderen. Deze bewustwording zal inspanning vragen, want neen zeggen is een kunst. Je leert het niet al spelend, zoals je de meeste dingen leert als je klein bent. Neen zeggen is voor de omgeving bedreigend. Vaak wordt het een machtsstrijd en de zwakste verliest. Een kind is kwetsbaar en beïnvloedbaar. Daarom is het zo belangrijk dat je bij het opgroeien open te staan voor andere zienswijzen, mogelijkheden, dat je dingen in vraag durft stellen.

Wanneer je zelf kinderen hebt ervaar je dan de behoefte om ze onder de duim te houden omdat het gemakkelijker is voor jou?

Is er dialoog tussen jullie, worden er concrete en haalbare afspraken gemaakt? Wordt er verteld waarom iets echt niet kan en neen zeggen noodzakelijk is?

Groeien geeft groeipijn! Beide partijen worden geconfronteerd met verschillende standpunten en dat kan wrevel opwekken. Als neen zeggen een zeer bewuste keuze is, kan men deze uitspraak ook verantwoorden.

Wederzijds begrip maakt veel mogelijk.

Geen voornemens maar daden

 

In welke fase van je leven je ook bevindt, het blijft een keuze: zeg je ‘ja’ uit gewoontehandeling of is neen zeggen een weloverwogen beslissing? Ben je bereid de consequenties van die keuze te dragen?

Heb respect voor jezelf en wees vooral eerlijk met jezelf. Doe vanaf nu niets meer om enkel een ander te behagen en er zelf onder te lijden. Het loont niet!

Je bent echt niet egoïstisch wanneer je goed voor jezelf zorgt, zolang er maar respect is voor de andere.

Zolang mensen iets van jou heel normaal vinden, omdat het hen goed uitkomt en aan- of opmerkingen hebben wanneer je het niet meer doet, dan moet je aan de handrem trekken. Mogelijk is het ogenblik gekomen voor een goed gesprek. Je krijgt niet zomaar respect: dit moet je afdwingen door een correcte levenshouding. Word een virtuoos in neen zeggen, wanneer je aanvoelt dat er van jou geprofiteerd wordt. Durf duidelijk  je grenzen te kennen geven. Wees vooral niet bang: men houdt van je of … men houdt niet van je. Daar hoef je niets voor te doen. Stop dus met je in bochten te wringen om een ander te behagen.

Bewust neen zeggen siert je méér dan je slaafse houding uit je verleden.

neen zeggen 87 gehoorzamen

Via deze link kan je contact met me opnemen

Blog 88 van 1 juni: Alcohol … genieten, soelaas of grensverlegger.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *